พญ.วรลักษณ์ ภัทรกิจนิรันดร์
แผนกกุมารเวช
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
  • กุมารเวช
เวลาออกตรวจ
เลือกเวลาที่ท่านต้องการ
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
09:00-12:00 สัปดาห์ที่ 1,3,5
อาทิตย์