พญ.วรดา สนธิถาวร
แผนก X-ray
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
  • แพทย์ผู้ชำนาญการด้านรังสีวินิจฉัย
  • รังสีวิทยาวินิจฉัย
เวลาออกตรวจ
เลือกเวลาที่ท่านต้องการ
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
16:00-20:00 สัปดาห์ที่ 2
บทความที่เกี่ยวข้อง