พญ.มินตรา ตั้งรุ่งเรืองกิจ
แผนกอายุรกรรมระบบประสาทและสมอง
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
  • สาขาอายุรศาสตร์,ประสาทวิทยา
  • อายรุแพทย์ชำนาญการระบบประสาทและสมอง
เวลาออกตรวจ
เลือกเวลาที่ท่านต้องการ
จันทร์
16.00-20.00
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
16.00-20.00
เสาร์
อาทิตย์
บทความที่เกี่ยวข้อง