พญ.พัชราพร หวังวรวิทย์
แผนก ตา
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
  • จักษุวิทยา
  • จักษุแพทย์ชำนาญการด้านจอประสาทตา
เวลาออกตรวจ
เลือกเวลาที่ท่านต้องการ
จันทร์
อังคาร
16:00-20:00
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
08:00-13:00
อาทิตย์