พญ.ผกาภรณ์ ประคองศิลป์
แผนก ตา
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
  • จักษุวิทยา
  • จักษุแพทย์ชำนาญการด้านต้อหิน
เวลาออกตรวจ
เลือกเวลาที่ท่านต้องการ
จันทร์
16:30-20:00
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
14:00-17:00
เสาร์
อาทิตย์