พญ.บุญญารัตน์ แก้วเกิด
แผนก X-ray
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
  • แพทย์ชำนาญการด้านรังสีวิทยา
เวลาออกตรวจ
เลือกเวลาที่ท่านต้องการ
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
08:00-16:00 สัปดาห์ที่ 4
อาทิตย์
12:00-20:00 สัปดาห์ที่ 4
บทความที่เกี่ยวข้อง