พญ.ดวงฤทัย ภักดีวนิชสุขโข
แผนกฉุกเฉิน (Emergency Department)
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
  • แผนกฉุกเฉิน
เวลาออกตรวจ
เลือกเวลาที่ท่านต้องการ
จันทร์
อังคาร
พุธ
20:00-07:00
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
20:00-07:00 สัปดาห์ 1,3,5
อาทิตย์