นพ.เฉลิมพงศ์ ชีวชุติรุ่งเรือง
แผนกเวชศาสตร์ฟื้นฟู
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
  • เวชศาสตร์ฟื้นฟู
  • แพทย์ผู้ชำนาญการด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟู
เวลาออกตรวจ
เลือกเวลาที่ท่านต้องการ
จันทร์
17.00-20.00
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์