นพ.ศิวบุตร์ สุขโต
แผนกผิวหนัง และ ศัลยกรรมเลเซอร์
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
  • ตจวิทยา
  • เวศสาตร์ครอบครัว
  • แพทย์ผู้ชำนาญการด้านโรคผิวหนังและศัลยกรรมเลเซอร์
เวลาออกตรวจ
เลือกเวลาที่ท่านต้องการ
จันทร์
อังคาร
15:00-19:00
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
14:00-18:00