นพ.พัฒนา กิจไกรลาศ
แผนกจิตเวชและนิติเวช
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
  • นิติเวช
เวลาออกตรวจ
เลือกเวลาที่ท่านต้องการ
จันทร์
17.00-19.00
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
บทความที่เกี่ยวข้อง