นพ.พฤฒ อิศรางกูร ณ อยุธยา
แผนกจิตเวชและนิติเวช
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
  • เวชศาสตร์ป้องกัน แขนงสุขภาพจิตชุมชน
  • จิตเวชศาสตร์
  • เวชศาสตร์ครอบครัว
เวลาออกตรวจ
เลือกเวลาที่ท่านต้องการ
จันทร์
อังคาร
16:00-19:00
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
บทความที่เกี่ยวข้อง