นพ.ปุณณวิช พินิจชานนท์
แผนกศัลยกรรมกระดูกและข้อ
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
  • ออร์โธปิดิกส์
  • ความรู้ความชำนาญเฉพาะทาง สาขาออร์โธปิดิกส์
  • ความรู้ความชำนาญเฉพาะทาง สาขามะเร็งกระดูก
เวลาออกตรวจ
เลือกเวลาที่ท่านต้องการ
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
17:00-20:00
เสาร์
อาทิตย์
บทความที่เกี่ยวข้อง