นพ.ปราการ ถมยางกูร
แผนกจิตเวชและนิติเวช
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
  • จิตเวชศาสตร์
  • เวชศาสตร์ครอบครัว
  • เวชศาสตร์ป้องกัน แขนงสาธารณสุขศาสตร์
เวลาออกตรวจ
เลือกเวลาที่ท่านต้องการ
จันทร์
อังคาร
พุธ
17:00-19:00
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
บทความที่เกี่ยวข้อง