นพ.ชัยศิริ จำเริญดารารัศมี
แผนก ตา
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
  • จักษุวิทยา
  • จักษุแพทย์ผู้ชำนาญการด้านจอประสาทตา
เวลาออกตรวจ
เลือกเวลาที่ท่านต้องการ
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
16:00-20:00 (ศุกร์สุดท้ายของเดือน)
เสาร์
อาทิตย์