นพ.ชัยวัฒน์ คุณานุสนธิ์
แผนกศัลยกรรม
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
  • ศัลยศาสตร์
  • อนุสาขาศัลยศาสตร์หลอดเลือด
เวลาออกตรวจ
เลือกเวลาที่ท่านต้องการ
จันทร์
อังคาร
17:00-19:00 (สัปดาห์ที่ 2,4)
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
บทความที่เกี่ยวข้อง