นพ.ธนมิตร รุ่งศุภตานนท์
แผนกอายุรกรรม
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
  • อายุรศาสตร์
  • อายุรแพทย์ผู้ชำนาญการ
การศึกษา :
  • แพทยศาสตรบัณฑิต พ.ศ.2543
  • วุฒิบัตร แสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ.2525
  • การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2559 Basic Life Support (BLS Provider)
เวลาออกตรวจ
เลือกเวลาที่ท่านต้องการ
จันทร์
อังคาร
พุธ
12:00-21:00
พฤหัสบดี
07:00-11:00, 17:00-21:00
ศุกร์
07:00-11:00, 17:00-21:00
เสาร์
09:00-21:00
อาทิตย์
08:00-12:00
บทความที่เกี่ยวข้อง