อาจารย์ชนิกา วงศ์วานิช
แผนกอายุรกรรม, ศูนย์กำหนดอาหารและโภชนาการบำบัด
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
  • ผู้ชำนาญการด้านโภชนาการและนักกำหนดอาหาร
เวลาออกตรวจ
แผนกอายุรกรรม
จันทร์
อังคาร
พุธ
09:00-19:00
พฤหัสบดี
ศุกร์
09:00-19:00
เสาร์
อาทิตย์
ศูนย์กำหนดอาหารและโภชนาการบำบัด
จันทร์
อังคาร
พุธ
09:00-19:00
พฤหัสบดี
ศุกร์
09:00-19:00
เสาร์
อาทิตย์