พญ.กุลวรา ดุษฎี
แผนกอายุรกรรม, ศูนย์โรคเลือด
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
  • อายุรศาสตร์
  • เวชศาสตร์ครอบครัว อายุรศาสตร์โรคเลือด
  • อายุรแพทย์ชำนาญการด้านโรคเลือด
การศึกษา :
  • แพทยศาสตรบัณฑิต พ.ศ.2538
  • วิชาชีพเวชกรรม สาขาอายุรศาสตร์โรคเลือด พ.ศ. 2550
เวลาออกตรวจ
แผนกอายุรกรรม
จันทร์
07:00-16:00
อังคาร
07:00-12:00
พุธ
07:00-16:00
พฤหัสบดี
07:00-16:00
ศุกร์
07:00-16:00
เสาร์
อาทิตย์
07:00-12:00
ศูนย์โรคเลือด
จันทร์
07:00-16:00
อังคาร
07:00-12:00
พุธ
07:00-16:00
พฤหัสบดี
07:00-16:00
ศุกร์
07:00-16:00
เสาร์
อาทิตย์
07:00-12:00
บทความที่เกี่ยวข้อง