นพ.กัมพล ปิยะศิริศิลป์
แผนกอายุรกรรม
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
  • อายุรศาสตร์
  • อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคไต
  • อายุรแพทย์ชำนาญการด้านโรคไต
เวลาออกตรวจ
เลือกเวลาที่ท่านต้องการ
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
15:00-20:00
อาทิตย์
บทความที่เกี่ยวข้อง