รายการจอง

รายการที่จอง
วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก ชนิด 2 สายพันธุ์ Cervarix (3เข็ม)
6,974 บาท
ราคารวม
6,974 บาท
ข้อมูลผู้ป่วย