รายการจอง

รายการที่จอง
แพ็กเกจผ่าตัดส่องกล้องซ่อมหมอนรองกระดูกข้อเข่า
180,000 บาท
ราคารวม
180,000 บาท
ข้อมูลผู้ป่วย