รายการจอง

รายการที่จอง
ตรวจภายในหามะเร็งปากมดลูกด้วยวิธี Thin Prep + ฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก ชนิด 4 สายพันธุ์ 3 เข็ม
9,900 บาท
ราคารวม
9,900 บาท
ข้อมูลผู้ป่วย