รพ. สินแพทย์ รามอินทรา จัดการฝึกอบรมอัคคีภัย ประจำปี 2567

23 เม.ย. 2567 | เขียนโดย โรงพยาบาลสินแพทย์ รามอินทรา

โรงพยาบาลสินแพทย์ รามอินทราทำการฝึกซ้อมดับเพลิง และฝึกอพยพหนีไฟ ประจำปี 2567 เพื่อเป็นการตระหนักถึงความสำคัญของความปลอดภัย และเตรียมความพร้อมให้กับพนักงานของโรงพยาบาล ในการดูแลผู้รับบริการ ทั้งนี้เพื่อลดความความสูญเสียจากเหตุการณ์อัคคีภัย

โรงพยาบาลสินแพทย์ รามอินทรา ขอขอบคุณทีมวิทยากร  ที่มาร่วมฝึกซ้อมและสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับเจ้าหน้าที่ในครั้งนี้

 

SHARE
ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ