รพ.สินแพทย์ ขอขอบคุณกำลังใจดีๆ จาก MK Restaurants

21 ก.ค. 2564 | เขียนโดย โรงพยาบาลสินแพทย์ รามอินทรา

ขอขอบคุณกำลังใจที่มอบให้บุคคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลสินแพทย์ รามอินทรา ขอขอบคุณ MK Restaurants ที่ส่งมอบอาหารให้กับบุคคลกรทางการแพทย์ของโรงพยาบาล ในสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยมีตัวแทนเจ้าหน้าที่จาก MK และตัวแทนเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลเป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2564ขอขอบคุณกำลังใจที่มอบให้บุคคลากรทางการแพทย์

โรงพยาบาลสินแพทย์ รามอินทรา ขอขอบคุณ MK Restaurants ที่ส่งมอบอาหารให้กับบุคคลกรทางการแพทย์ของโรงพยาบาล ในสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยมีตัวแทนเจ้าหน้าที่จาก MK และตัวแทนเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลเป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2564

SHARE
ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ