พนักงานศูนย์บริการ รพ.สินแพทย์ ผ่านการอบรมพนักเคลื่อนย้ายผู้ป่วย 100%

20 ส.ค. 2564 | เขียนโดย โรงพยาบาลสินแพทย์ รามอินทรา

พนักงานศูนย์บริการหรือพนักงานเวรเปลของโรงพยาบาลสินแพทย์ ทุกคนได้ผ่านการอบรม หลักสูตรและได้รับรองคุณวุฒิวิชาชีพชั้น 2  ในสาขาวิชาชีพบริการสุขภาวะ สาขาการจัดการอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร อาชีพนักเคลื่อนย้ายผู้ป่วย รวมถึงทักษะต่างๆ และการบริการผู้ป่วยอย่างมีคุณภาพ เป็นมาตรฐานระดับสากล ตลอดจนเพื่อความเชี่ยวชาญด้านการบริการในการยกเคลื่อนย้ายผู้ป่วยภายในโรงพยาบาล จาก สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์กรมหาชน) Thailand Professional Qualification Institute (Public Organization)พนักงานศูนย์บริการหรือพนักงานเวรเปลของโรงพยาบาลสินแพทย์ นั้น ถือได้ว่าเป็นบุคลากรที่สำคัญที่มีส่วนในกระบวนการช่วยเหลือดูแลผู้ป่วยภายในโรงพยาบาล จึงจำเป็นต้องมีความรู้ความสามารถ และ ทักษะในการปฏิบัติหน้าที่การให้บริการในการขนส่ง หรือ เคลื่อนย้ายผู้ป่วยไปยังหน่วยให้บริการต่างๆ ในโรงพยาบาล นอกจากการให้บริการดูแลเคลื่อนย้ายผู้ป่วยให้ถูกหลักแล้ว ยังรวมถึงต้องมีความสามารถในการตรวจสอบอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยให้มีความพร้อมใช้งานตลอดเวลา

 

โรงพยาบาลสินแพทย์ ตระหนักถึงความสำคัญ และมุ่งมั่นที่จะให้การดูแลผู้ป่วยได้อย่างมีมาตรฐาน มีความปลอดภัยอย่างดีที่สุดตามแนวทางมาตรฐานระดับสากล พนักงานศูนย์บริการหรือพนักงานเวรเปลของโรงพยาบาลสินแพทย์ ทุกคนได้ผ่านการอบรม หลักสูตรและได้รับรองคุณวุฒิวิชาชีพ ชั้น 2  ในสาขาวิชาชีพบริการสุขภาวะ สาขาการจัดการอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร อาชีพนักเคลื่อนย้ายผู้ป่วย รวมถึงทักษะต่างๆ และการบริการผู้ป่วยอย่างมีคุณภาพ เป็นมาตรฐานระดับสากล ตลอดจนเพื่อความเชี่ยวชาญด้านการบริการในการยกเคลื่อนย้ายผู้ป่วยภายในโรงพยาบาล จาก สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์กรมหาชน) Thailand Professional Qualification Institute (Public Organization)

 

ศูนย์บริการรับส่ง หรือ พนักงานเวรเปล โรงพยาบาลสินแพทย์ ให้บริการดูแลการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยตลอดเวลา 24 ชั่วโมง พร้อมทีมแพทย์ พยาบาล และทีมสหสาขาวิชาชีพ ผู้ชำนาญการเฉพาะทางให้คำแนะนำเบื้องต้นในการดูแลผู้ป่วยและผู้ป่วยฉุกเฉิน หรือ ผู้ป่วยอาการรุนแรง ที่ต้องได้รับการเคลื่อนย้ายอย่างถูกต้องเหมาะสม รวดเร็วและปลอดภัย พร้อมประสานงานส่งต่อผู้ป่วยให้กับหน่วยงานปลายทางต่างๆ เพื่อให้พร้อมวางแผนการรักษาอย่างทันท่วงที มั่นใจตลอดเวลาการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย พร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์ต่างๆ ที่ให้การดูแลได้อย่างเหมาะสม

SHARE
ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ