ประกาศเรื่องวัคซีน Moderna ฉบับสุดท้าย

13 มิ.ย. 2565 | เขียนโดย โรงพยาบาลสินแพทย์ รามอินทรา

สำหรับท่านที่มีโควต้าวัคซีน สามารถใช้สิทธิ์ได้ถึงวันที่ 23 กรกฎาคม 65 นี้เท่านั้น !! โรงพยาบาลสินแพทย์ รามอินทราขอขอบคุณสำหรับความไว้วางใจที่ท่านสั่งซื้อวัคซีนทางเลือก Moderna ขณะนี้ขอแจ้งให้ท่านทราบว่า วัคซีนที่ท่านได้ทำการสั่งซื้อและฝากไว้กับโรงพยาบาล กำลังจะหมดอายุวันที่เปิดบริการฉีดวัคซีน

มิถุนายน วันที่ 17,18,24,25
กรกฎาคม วันที่ 1,2,15,16,23
***ทำการจองล่วงหน้าก่อนเข้ารับวัคซีน***

แนวทางการฉีดวัคซีนโควิด 19 เข็มกระตุ้น

 • ผู้ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป
  ฉีดเข็ม 3 ห่างจากเข็ม 2 อย่างน้อย 3 เดือน
  ฉีดเข็ม 4 ห่างจากเข็ม 3 อย่างน้อย 4 เดือน
  (สามารถฉีดแบบครึ่งโดสได้ ตามดุลพินิจของแพทย์ และความสมัครใจของผู้รับวัคซีน)
 • ผู้ที่มีอายุ 12 – 17 ปีขึ้นไป
  ฉีดเข็ม 3 ห่างจากเข็ม 2 อย่างน้อย 4-6 เดือน
  (ฉีดแบบเต็มโดสมาตรฐาน)
 • ผู้ที่เคยติดเชื้อ โควิด-19 หลังการติดเชื้อ 3 เดือน ให้ใช้หลักเว้นระยะเดียวกับผู้ที่ไม่เคยติดเชื้อ
(ที่มา : การประชุมคณะอนุกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ครั้งที่ 2/2565 วันที่ 17 มีนาคม 2565)

หมายเหตุ:

1. หากท่านไม่สะดวกรับวัคซีนในช่วงวัน/เวลาดังกล่าว ท่านสามารถโอนสิทธิ์การฉีดวัคซีนให้แก่บุคคลอื่นได้
2. สำหรับท่านที่ประสงค์ฉีดวัคซีนในปริมาณครึ่งโดส โรงพยาบาลสามารถให้บริการได้ตามความประสงค์ของท่าน แต่วัคซีนในเศษที่เหลือจะไม่สามารถแบ่งสิทธิ์ไปให้ผู้อื่นใช้ต่อได้ จะถือว่าท่านใช้สิทธิ์แล้วเต็มปริมาณวัคซีน
3. เนื่องจากวัคซีนมีอายุการใช้งานที่จำกัดและมีระยะเวลาในการจัดเก็บ ทางโรงพยาบาลสินแพทย์ ใคร่ขอให้ท่านระบุวันรับวัคซีน ในระยะเวลารอบสุดท้ายที่กำหนดหากท่านไม่สามารถมารับวัคซีนของท่านที่ฝากไว้กับรพในระยะเวลาดังกล่าว ทางโรงพยาบาลถือว่าได้สละสิทธิ์การฉีดวัคซีน Moderna ตามที่ท่านได้สั่งซื้อหรือได้รับการโอนสิทธิ์มาจากผู้ซื้อ
SHARE
ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ