คำแนะนำการปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันการรับและแพร่กระจายเชื้อไวรัส COVID-19

24 มี.ค. 2563 | เขียนโดย โรงพยาบาลสินแพทย์ รามอินทรา

คำแนะนำการปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันการรับและแพร่กระจายเชื้อไวรัส COVID-19

  1. อยู่อาศัยในที่แยกตัว ไม่ใกล้ชิดผู้อื่น หลีกเลี่ยงกิจกรรมพูดคุยในระยะประชิด หรือใกล้ชิดกับผู้อื่น
  2. หากมีความจำเป็นต้องอยู่กับผู้อื่น ให้สวมหน้ากากอนามัยเสมอและอยู่ห่างจากผู้อื่นอย่างน้อย 1 เมตร หรือ ระยะหนึ่งช่วงแขน
  3. ไม่ใช้ของใช้ส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น ไม่ใช้ภาชนะในการรับประทานอาหารร่วมกับผู้อื่น
  4. ล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้ำสบู่ นานอย่างน้อย 20 วินาที หรือใช้แอลกอฮอล์เจลทำความสะอาดมือบ่อยๆ
  5. เมื่อไอ จาม ขณะที่ไม่ได้สวมหน้ากากอนามัยให้ใช้ทิชชูปิดปาก ปิดจมูกจนถึงคางทุกครั้ง และทิ้งทิชชูใส่ถุงพลาสติก ปิดถุงให้สนิทก่อนทิ้งลงถุงขยะที่ปิดมิดชิด จากนั้นล้างมือด้วยน้ำและสบู่ หรือทำความสะอาดมือด้วยแอลกอฮอล์ 70% ทันที หากไม่มีทิชชูใช้ต้นแขนด้านในปิดปากจมูกและคางแทน
  6. การทิ้งหน้ากากอนามัย ให้ทิ้งใส่ถุงพลาสติก ปิดถุงให้สนิทก่อนทิ้งลงถังขยะที่ปิดมิดชิด จากนั้นล้างมือด้วยน้ำและสบู่ หรือทำความสะอาดมือด้วยแอลกอฮอล์ 70% ทันที
  7. เสื้อผ้าที่สวมใส่ ผ้าปูเตียง ผ้าขนหนู หรืออื่นๆ ทำความสะอาดด้วยผงซักฟอกและน้ำธรรมดาสามารถขจัดเชื้อโรคได้เพียงพอ หรือหากไม่ได้ใช้ผงซักฟอกสามารถซักผ้าด้วยน้ำร้อนอุณหภูมิ 70-90 ํC แทนได้
  8. การทำความสะอาดบริเวณที่พัก พื้นผิวปนเปื้อสามารถใช้น้ำยาฟอกขาว 5% (น้ำยาฟอกขาว 1 ส่วนต่อน้ำสะอาด 99 ส่วน) หรือเช็ดพื้นผิวสัมผัสด้วยแอลกอฮอล์ 70%
  9. สังเกตอาการเจ็บป่วยของตนเอง วัดไข้ตนเองทุกวันหากมีไข้สูง หรืออาการเปล่ียนแปลงให้แจ้งเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังทันที

อ้างอิง : กรมควบคุมโรค

 

 

SHARE
ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ