อบรมครรภ์คุณภาพ

3 ม.ค. 2563 | เขียนโดย โรงพยาบาลสินแพทย์ รามอินทรา

อบรมครรภ์คุณภาพ โดย สูตินรีแพทย์ ผู้ชำนาญการ

เพื่อการดูแลครรภ์ให้มีคุณภาพ และเพื่อพัฒนาการที่ดีของลูกรักในครรภ์ พบกับการบรรยายในหัวข้อ

  • สร้างความฉลาด (IQ และ EQ) ให้ลูกรักตั้งแต่ในครรภ์
  • การเปลี่ยนแปลงของร่างกาย และการปฏิบัติตัว
  • การตรวจสุขภาพทั่วไปและการประเมินความสมบูรณ์ของทารกในครรภ์
  • คลอดปกติ กับ ผ่าตัดคลอด

เหมาะสำหรับสตรีที่เริ่มตั้งครรภ์ ถึงอายุครรภ์ 34 สัปดาห์

 

กำหนดการ 2563

  • ครั้งที่ 1 วันอาทิตย์ ที่ 1 มีนาคม 2563
  • ครั้งที่ 2 วันอาทิตย์ ที่ 17 พฤษภาคม 2563
  • ครั้งที่ 3 วันอาทิตย์  ที่ 9 สิงหาคม 2563
  • ครั้งที่ 4 วันอาทิตย์ ที่ 8 พฤศจิกายน 2563

กำหนดการ 2564

  • ครั้งที่ 1 วันอาทิตย์ ที่ 7 มีนาคม 2564

**กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร 027935099 9 ต่อ 5211, 5212

SHARE
ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ