บริการตรวจ Covid RT-PCR โรงพยาบาลสินแพทย์ รามอินทรา

11 ม.ค. 2565 | เขียนโดย โรงพยาบาลสินแพทย์ รามอินทรา

ให้บริการตรวจ Covid RT-PCR โรงพยาบาลสินแพทย์ รามอินทรา.โรงพยาบาลสินแพทย์ รามอินทรา ได้ปรับเปลี่ยนการให้บริการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี RT-PCR โดยให้ลงทะเบียนล่วงหน้า รับจำนวนจำกัดวันละ 50 ท่าน ผ่าน QR หรือ Google form คลิกลิงค์ >> https://bit.ly/32WiI6eการให้บริการตรวจ Covid RT-PCR โรงพยาบาลสินแพทย์ รามอินทรา

.
โรงพยาบาลสินแพทย์ รามอินทรา ได้ปรับเปลี่ยนการให้บริการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี RT-PCR โดยให้ลงทะเบียนล่วงหน้า รับจำนวนจำกัดวันละ 50 ท่าน ผ่าน QR หรือ Google form คลิกลิงค์ >> https://bit.ly/32WiI6e
.
เมื่อมีผู้ลงทะเบียนครบตามจำนวน ระบบจะปิดอัตโนมัติ และเปิดให้ลงทะเบียนอีกครั้งในวันถัดไป เวลา 08:00 น.
.
***ผู้ที่ได้รับสิทธิ์ในการตรวจจะต้องได้รับ SMS ยืนยัน วัน-เวลาที่ ให้บริการผ่านหมายเลขโทรศัพท์ที่แจ้งไว้ เพื่อนำมาแสดงสิทธิ์ในการตรวจ
.
– เด็กแรกเกิด-อายุ 7 ปี ตรวจที่ โรงพยาบาลเด็กสินแพทย์ ราคา 3,500 บาท (ยังไม่รวมค่าแพทย์ และค่าเวชภัณฑ์)
– สำหรับผู้ที่มีอายุ 7 ปีขึ้นไป ตรวจที่ คลินิกพิเศษตรวจหวัด (อาคารจอดรถ P5 ชั้น 1) ราคา 3,500 บาท (ไม่รวมใบรับรองแพทย์)
– ทราบผลตรวจ 24 ชั่วโมง
– เปิดให้บริการตรวจในเวลา 08:00-18:00 น. (ทุกวัน)
.
ตรวจ ATK เฉพาะในเวลา 08:00-18:00 น.  (ทุกวัน ไม่ต้องลงทะเบียนล่วงหน้า)
.
ตรวจโควิด
SHARE
ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ