ร่วมงานกับเรา
โรงพยาบาลสินแพทย์

ตำแหน่งงานที่ต้องการ

แพทย์เวร แผนก ICU (แพทย์อายุรกรรม) หลายอัตรา
ผู้ช่วยพยาบาล (มีใบประกาศนียบัตร) หลายอัตรา
เจ้าหน้าที่ต้อนรับ (วุฒิ ปวส-ปริญญาตรี) หลายอัตรา
เภสัชกร (วุฒิ.ภบ.หรือ pharm D) ด่วน!!!หลายอัตรา
นักรังสี (วุฒิปริญญาตรี สาขารังสีเทคนิค) ด่วน!!!2 อัตรา
เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการรับ-ส่ง (เวรเปล) (เพศชาย วุฒิ ม.6/ เทียบเท่า) ด่วน!!!3 อัตรา
นักวิทยาศาสตร์ประจำห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธ์ุ (เพศหญิง วุฒิปริญญาตรี สาขา Bioscience หรือ สาขาด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์) ด่วน!!!1 อัตรา
เจ้าหน้าที่ช่าง / เพศชาย (วุฒิ ปวส./ปวช. ช่าง) ด่วน!!!2 อัตรา
พยาบาล NS+NICU (มีประสบการณ์) ด่วน!!!หลายอัตรา
เจ้าหน้าที่ยานพาหนะ (วุฒิ ม.6/เทียบเท่า มีใบขับขี่รถยนต์) ด่วน!!!1 อัตรา
พยาบาล แผนก OR (พยาบาลวิชาชีพ) 3 อัตรา
เจ้าหน้าที่แม่บ้าน (วุฒิ ม.6) ด่วน!!!2 อัตรา
พยาบาลแผนกกระดูกและข้อ (มีประสบการณ์) ด่วน!!!2 อัตรา
พยาบาลแผนกสูตินรีเวช (มีประสบการณ์) ด่วน!!!2 อัตรา
เจ้าหน้าที่ห้องผ้า (วุฒิ ม.6 หรือเทียบเท่า) ด่วน!!!2 อัตรา
เจ้าหน้าที่การตลาด(ฝ่ายขาย) (วุฒิ ป.ตรี) ด่วน!!!1 อัตรา
เจ้าหน้าที่ บัญชี (วุฒิ ป.ตรี สาขาบัญชี) 1 อัตรา
เจ้าหน้าที่เวชระเบียน(ห้องบัตร) (วุฒิ ปวช-ปวส) หลายอัตรา
เจ้าหน้าที่ Customer Service (เพศชาย) (วุฒิ ป.ตรี (รัฐศาสตร์)) 1 อัตรา
หัวหน้าพยาบาลเเผนก ICU เด็ก () ด่วน!!!1 อัตรา
เจ้าหน้าที่เเผนกเครื่องมือเเพทย์ (วุฒิ ป.ตรี วิศวกรรม สาขา อุปกรณ์ชีวการเเพทย์หรือที่เกี่ยวข้อง) ด่วน!!!หลายอัตรา
พยาบาลเเผนก ICU ผู้ใหญ่ () 2 อัตรา
แผนกรถบริการ (รถกอล์ฟ) (ม.6 หรือเทียบเท่า, มีใบขับขี่) ด่วน!!!1 อัตรา
ผู้ช่วยเภสัชกรรม (วุฒิ ม.6 หรือเทียบเท่า) หลายอัตรา
พยาบาลเเผนก IV Nurse (มีประสบการณ์) ด่วน!!!2 อัตรา
ผู้ช่วยหัวหน้าห้องผ้า (วุฒิ ป.ตรี) ด่วน!!!1 อัตรา
หัวหน้าเเม่บ้าน (วุฒิ ป.ตรี) 1 อัตรา

 สมัครทาง E-mail: personnel@synphaet.co.th 

ส่งจดหมายพร้อมแนบ Resume มาที่ แผนกบุคคล โรงพยาบาลสินแพทย์

9/99 ถนนรามอินทรา กม. 8.5 แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

นำหลักฐานสมัครด้วยตนเอง ได้ที่ แผนกบุคคล โรงพยาบาลสินแพทย์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : โทรศัพท์ 0-2793-5099 ต่อ 5827 , 5828