ร่วมงานกับเรา
โรงพยาบาลสินแพทย์

ตำแหน่งงานที่ต้องการ

แพทย์เวร แผนก ICU (แพทย์อายุรกรรม) หลายอัตรา
พนักงานผู้ช่วย (มีใบประกาศนียบัตร) หลายอัตรา
เจ้าหน้าที่ต้อนรับ (วุฒิ ปวส-ปริญญาตรี) หลายอัตรา
เภสัชกร (วุฒิ.ภบ.หรือ pharm D) ด่วน!!!หลายอัตรา
นักรังสี (วุฒิปริญญาตรี สาขารังสีเทคนิค) ด่วน!!!2 อัตรา
นักวิทยาศาสตร์ประจำห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธ์ุ (เพศหญิง วุฒิปริญญาตรี สาขา Bioscience หรือ สาขาด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์) ด่วน!!!1 อัตรา
เจ้าหน้าที่ช่าง / เพศชาย (วุฒิ ปวส./ปวช. ช่าง) ด่วน!!!2 อัตรา
พยาบาล NS+NICU (มีประสบการณ์) ด่วน!!!หลายอัตรา
พยาบาล แผนก OR (พยาบาลวิชาชีพ) 3 อัตรา
หัวหน้าพยาบาลแผนก OPD MED (มีประสบการณ์) ด่วน!!!1 อัตรา
เจ้าหน้าที่แม่บ้าน (วุฒิ ม.6) ด่วน!!!2 อัตรา
พยาบาลแผนกกระดูกและข้อ (มีประสบการณ์) ด่วน!!!2 อัตรา
พยาบาลแผนกสูตินรีเวช (มีประสบการณ์) ด่วน!!!2 อัตรา
เจ้าหน้าที่ห้องผ้า (วุฒิ ม.6 หรือเทียบเท่า) ด่วน!!!2 อัตรา
เจ้าหน้าที่การตลาด(ฝ่ายขาย) (วุฒิ ป.ตรี) ด่วน!!!1 อัตรา
เจ้าหน้าที่ บัญชี (วุฒิ ป.ตรี สาขาบัญชี) 1 อัตรา
เจ้าหน้าที่เวชระเบียน(ห้องบัตร) (วุฒิ ปวช-ปวส) หลายอัตรา
หัวหน้าพยาบาลเเผนก ICU เด็ก () ด่วน!!!1อัตรา
เจ้าหน้าที่เเผนกเครื่องมือเเพทย์ (วุฒิ ป.ตรี วิศวกรรม สาขา อุปกรณ์ชีวการเเพทย์หรือที่เกี่ยวข้อง) ด่วน!!!หลายอัตรา
พยาบาลเเผนก ICU ผู้ใหญ่ () 2 อัตรา
เจ้าหน้าที่เเคชเชียร์เเผนกการเงิน (วุฒิปวส- ป.ตรี ทุกสาขา) 3 อัตรา
แผนกรถบริการ (รถกอล์ฟ) (ม.6 หรือเทียบเท่า, มีใบขับขี่) ด่วน!!!1 อัตรา
ผู้ช่วยเภสัชกรรม (วุฒิ ม.6 หรือเทียบเท่า) หลายอัตรา

 สมัครทาง E-mail: personnel@synphaet.co.th 

ส่งจดหมายพร้อมแนบ Resume มาที่ แผนกบุคคล โรงพยาบาลสินแพทย์

9/99 ถนนรามอินทรา กม. 8.5 แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

นำหลักฐานสมัครด้วยตนเอง ได้ที่ แผนกบุคคล โรงพยาบาลสินแพทย์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : โทรศัพท์ 0-2793-5099 ต่อ 5827 , 5828