ร่วมงานกับเรา
โรงพยาบาลสินแพทย์

ตำแหน่งงานที่ต้องการ

แพทย์เวร แผนก ICU (แพทย์อายุรกรรม) หลายอัตรา
ผู้ช่วยพยาบาล (มีใบประกาศนียบัตร) หลายอัตรา
พนักงานแผนกต้อนรับ (วุฒิ ปวส-ปริญญาตรี) หลายอัตรา
เภสัชกร (วุฒิ.ภบ.หรือ pharm D) ด่วน!!!หลายอัตรา
นักรังสี (วุฒิปริญญาตรี สาขารังสีเทคนิค) ด่วน!!!2 อัตรา
พนักงานแผนกศูนย์บริการรับ-ส่ง (เวรเปล) (เพศชาย วุฒิ ม.6/ เทียบเท่า) ด่วน!!!3 อัตรา
นักวิทยาศาสตร์ประจำห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธ์ุ (เพศหญิง วุฒิปริญญาตรี สาขา Bioscience หรือ สาขาด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์) ด่วน!!!1 อัตรา
พนักงานแผนกช่าง / เพศชาย (วุฒิ ปวส./ปวช. ช่าง) ด่วน!!!2 อัตรา
หัวหน้าพยาบาล NS+NICU (ป.ตรี พยาบาลศาสตร์ (มีประสบการณ์)) ด่วน!!!หลายอัตรา
พนักงานแผนกยานพาหนะ (วุฒิ ม.6/เทียบเท่า มีใบขับขี่รถยนต์) ด่วน!!!1 อัตรา
พยาบาล แผนก OR (พยาบาลวิชาชีพ) 3 อัตรา
หัวหน้าพยาบาลแผนก CSSD (ป.ตรี พยาบาลศาสตร์ ,มีประสบการณ์, มีใบประกอบผ่านการอบรม IC) ด่วน!!!1 อัตรา
พยาบาลแผนกกระดูกและข้อ (มีประสบการณ์) ด่วน!!!2 อัตรา
พยาบาลแผนกสูตินรีเวช (มีประสบการณ์) ด่วน!!!2 อัตรา
พนักงานแผนกห้องผ้า (วุฒิ ม.6 หรือ ปวช) ด่วน!!!3 อัตรา
พยาบาล Ward เด็ก (ป.ตรี พยาบาลศาสตร์ (มีประสบการณ์)) หลายอัตรา
พนักงานแผนกบัญชี (วุฒิ ป.ตรี สาขาบัญชี) 2 อัตรา
พนักงานแผนกเวชระเบียน (วุฒิ ม.6-ป.ตรี) ด่วน!!!หลายอัตรา
พนักงานเเผนกเครื่องมือเเพทย์ (วุฒิ ป.ตรี วิศวกรรม สาขา อุปกรณ์ชีวการเเพทย์หรือที่เกี่ยวข้อง) ด่วน!!!หลายอัตรา
แผนกรถบริการ (รถกอล์ฟ) (ม.6 หรือเทียบเท่า, มีใบขับขี่) ด่วน!!!1 อัตรา
ผู้ช่วยเภสัชกรรม (วุฒิ ม.6 หรือเทียบเท่า) หลายอัตรา
นักเทคนิค(ห้องปฏิบัติการ) (วุฒิ ป.ตรี วทบ.เทคนิคการแพทย์, มีใบประกอบวิชาชีพ) ด่วน!!!4 อัตรา
หัวหน้าแผนกกายภาพ (นักกายภาพบำบัดมีประสบการณ์) ด่วน!!!1 อัตรา
พนักงานแผนกคอมพิวเตอร์ (วุฒิ ป.ตรี) ด่วน!!!2
พนักงานแผนกบุคคล ((หญิง) วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา) ด่วน!!!1
พนังงานส่งเอกสาร (Messenger) (วุฒิ ม.6 หรือเทียบเท่า, เพศ ชาย , (มีใบขับขี่รถจักรยานยนต์)) ด่วน!!!1 อัตรา

 สมัครทาง E-mail: personnel@synphaet.co.th 

ส่งจดหมายพร้อมแนบ Resume มาที่ แผนกบุคคล โรงพยาบาลสินแพทย์

9/99 ถนนรามอินทรา กม. 8.5 แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

นำหลักฐานสมัครด้วยตนเอง ได้ที่ แผนกบุคคล โรงพยาบาลสินแพทย์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : โทรศัพท์ 0-2793-5099 ต่อ 5827 , 5828