ตารางแพทย์ออกตรวจ OPD
Z/( **เวลาออกตรวจอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาโทรสอบถามก่อนมาพบแพทย์ Call Center 0-2793-5000)
พฤ
นพ.ธงชัย เจนอนันตกุล

นพ.ธงชัย
เจนอนันตกุล

 • อายุรเเพทย์

จันทร์ 07:00-16:00

อังคาร 07:00-16:00

พุธ 07:00-16:00

พฤหัสบดี 07:00-16:00

ศุกร์ 07:00-16:00

พญ.ญาณนุช เมตติกานนท์

พญ.ญาณนุช
เมตติกานนท์

 • อายุรเเพทย์

จันทร์ 08:00-17:00

อังคาร 08:00-19:00

พุธ 08:00-12:00

พฤหัสบดี 08:00-17:00

ศุกร์ 08:00-17:00

เสาร์ 09:00-12:00

อาทิตย์ 08:00-12:00

พญ.ธันยพร โพธิ์พุก

พญ.ธันยพร
โพธิ์พุก

 • อายุรเเพทย์
 • ชำนาญการโรคไต

จันทร์ 08:00-16:00

อังคาร 08:00-16:00

พุธ 08:00-20:00

พฤหัสบดี 08:00-16:00

ศุกร์ 08:00-16:00

เสาร์ 08:00-12:00

พญ.เบญจพร จิรสกุลเดช

พญ.เบญจพร
จิรสกุลเดช

 • อายุรเเพทย์
 • ชำนาญการเบาหวานและต่อมไร้ท่อ

จันทร์ 07:30-14:30

อังคาร 07:30-14:30

พุธ 07:30-14:30

พฤหัสบดี 07:30-14:30

ศุกร์ 07:30-12:00

อาทิตย์ 08:00-16:00

พญ.ชลชินี ทาบโลกา

พญ.ชลชินี
ทาบโลกา

 • อายุรเเพทย์
 • ชำนาญการเบาหวานและต่อมไร้ท่อ

อังคาร 08:00-16:00

พุธ 13:00-16:00

พฤหัสบดี 08:00-12:00

ศุกร์ 13:00-16:00

เสาร์ 08:00-17:00

นพ.วิภาส ศุกรโสจิ

นพ.วิภาส
ศุกรโสจิ

 • อายุรเเพทย์
 • ชำนาญการโรคระบบทางเดินหายใจ

จันทร์ 08:00-17:00

อังคาร 08:00-16:00

พุธ 08:00-17:00

พฤหัสบดี 08:00-12:00

ศุกร์ 08:00-17:00

เสาร์ 08:00-12:00

นพ.สุทธิ อุตตราพัธ

นพ.สุทธิ
อุตตราพัธ

 • อายุรเเพทย์
 • ชำนาญการโรคระบบทางเดินหายใจ

จันทร์ 07:00-16:00

อังคาร 07:00-16:00

พุธ 12:00-16:00

พฤหัสบดี 09:00-20:00

ศุกร์ 07:00-12:00

อาทิตย์ 08:00-12:00

นพ.เดชพนต์ โลหะนะ

นพ.เดชพนต์
โลหะนะ

 • อายุรเเพทย์
 • ชำนาญการโรคระบบทางเดินหายใจ

อังคาร 19:00-21:00

พุธ 19:00-21:00

เสาร์ 10:30-17:00

พญ.เบญจมาศ ปิยะอิศรากุล

พญ.เบญจมาศ
ปิยะอิศรากุล

 • อายุรเเเพทย์
 • ชำนาญการโรคระบบทางเดินหายใจ

อังคาร 18:00-21:00

พุธ 18:00-21:00

ศุกร์ 18:00-21:00

นพ.ชาติวุฒิ ค้ำชู

นพ.ชาติวุฒิ
ค้ำชู

 • อายุรเเพทย์
 • ชำนาญการภูมิแพ้และโรคข้อรูมาตอยด์

จันทร์ 07:00-20:00

อังคาร 11:00-16:00

พุธ 07:00-16:00

พฤหัสบดี 07:00-15:00

อาทิตย์ 07:00-12:00

นพ.มนตรี พงษ์คุ้มภัย

นพ.มนตรี
พงษ์คุ้มภัย

 • อายุรเเพทย์
 • ชำนาญการโรคติดเชื้อ

อังคาร 07:00-16:00

พุธ 07:00-16:00

พฤหัสบดี 07:00-16:00

ศุกร์ 08:00-20:00

เสาร์ 08:00-12:00

นพ.มนูญ พรไชยะสิทธิ์

นพ.มนูญ
พรไชยะสิทธิ์

 • อายุรเเพทย์
 • ชำนาญการโรคติดเชื้อ

พุธ 17:00-19:00

อาทิตย์ 17:00-19:00

พญ.นฏา ขำกนก

พญ.นฏา
ขำกนก

 • อายุรเเพทย์
 • ชำนาญการมะเร็ง

พฤหัสบดี 16:00-20:00

พญ.ศิริรัตน์ พฤกษ์ธนากุล

พญ.ศิริรัตน์
พฤกษ์ธนากุล

 • อายุรเเพทย์
 • ชำนาญการโรคเลือดเละมะเร็ง

พฤหัสบดี 09:00-15:00

พญ.กุลวรา ดุษฎี

พญ.กุลวรา
ดุษฎี

 • อายุรเเพทย์
 • ชำนาญการโลหิตวิทยา

จันทร์ 07:00-16:00

อังคาร 07:00-12:00

พุธ 07:00-16:00

พฤหัสบดี 07:00-16:00

ศุกร์ 07:00-16:00

อาทิตย์ 07:00-12:00

นพ.สุทัศน์ เจียรภัทรกุล

นพ.สุทัศน์
เจียรภัทรกุล

 • อายุรเเพทย์

เสาร์ 16:00-20:00

อาทิตย์ 16:00-20:00

อ.ชนิกา วงศ์วานิช

อ.ชนิกา
วงศ์วานิช

 • นักกำหนดอาหาร

พุธ 09:00-19:00

ศุกร์ 09:00-19:00

พญ.วรางคณา วานิชกูล

พญ.วรางคณา
วานิชกูล

 • อายุรเเพทย์
 • ชำนาญการเบาหวานและต่อมไร้ท่อ

อังคาร 07:00-16:00

พุธ 07:00-16:00

พฤหัสบดี 07:00-16:00

ศุกร์ 07:00-11:00

เสาร์ 08:00-20:00

พญ.ทิพรัตน์ รังสรรค์ปัญญา

พญ.ทิพรัตน์
รังสรรค์ปัญญา

 • อายุรเเพทย์

จันทร์ 06:30-15:30

อังคาร 06:30-15:30

พุธ 06:30-15:30

พฤหัสบดี 06:30-17:30

อาทิตย์ 08:00-12:00

นพ.ธนมิตร รุ่งศุภตานนท์

นพ.ธนมิตร
รุ่งศุภตานนท์

 • อายุรเเพทย์

พุธ 12:00-21:00

พฤหัสบดี 09:00-21:00

ศุกร์ 09:00-21:00

เสาร์ 09:00-21:00

อาทิตย์ 08:00-12:00

นพ.ธนวัฒน์ โตสุโขวงศ์

นพ.ธนวัฒน์
โตสุโขวงศ์

 • อายุรเเพทย์
 • ชำนาญการโรคไต

จันทร์ 14:00-20:00

อังคาร 08:00-20:00

พุธ 08:00-17:00

พฤหัสบดี 08:00-12:00

ศุกร์ 08:00-17:00

อาทิตย์ 08:00-12:00

นพ.นิธิ ภุมมางกูร

นพ.นิธิ
ภุมมางกูร

 • อายุรเเพทย์
 • ชำนาญการระบบทางเดินปัสสาวะ

จันทร์ 08:00-20:00

อังคาร 08:00-12:00

พุธ 08:00-17:00

ศุกร์ 08:00-17:00

เสาร์ 08:00-17:00

นพ.บรรเทิง ถนัดพจนามาตย์

นพ.บรรเทิง
ถนัดพจนามาตย์

 • อายุรเเพทย์
 • ชำนาญการระบบทางเดินปัสสาวะ

พฤหัสบดี 10:00-17:00

พญ.ณัฐชลี คุณาภรณ์

พญ.ณัฐชลี
คุณาภรณ์

 • อายุรเเพทย์

จันทร์ 07:00-16:00

อังคาร 07:00-16:00

พุธ 07:00-16:00

พฤหัสบดี 07:00-16:00

ศุกร์ 07:00-16:00

นพ.กัมพล ปิยะศิริศิลป์

นพ.กัมพล
ปิยะศิริศิลป์

 • อายุรเเพทย์

เสาร์ 15:00-20:00

พญ.ปิยมาศ สิริวรารมย์ (R)

พญ.ปิยมาศ
สิริวรารมย์ (R)

 • วิสัญญีแพทย์
 • ชำนาญการระงับอาการปวด
พญ.ร่มเย็น ศักดิ์ทองจีน

พญ.ร่มเย็น
ศักดิ์ทองจีน

 • อายุรเเพทย์
 • ชำนาญการโรคติดเชื้อ

จันทร์ 08:00-20:00

อังคาร 08:00-17:00

พุธ 12:00-16:00

เสาร์ 07:00-16:00

อาทิตย์ 07:00-11:00

นพ.พุทธพงค์ นิภัสตรา

นพ.พุทธพงค์
นิภัสตรา

 • อายุรเเพทย์
 • ชำนาญการเวชบำบัดภาวะวิกฤติประจำไอซียู
 • โรคระบบทางเดินหายใจ

จันทร์ 12:00-20:00

อังคาร 08:00-12:00

พุธ 08:00-20:00

พฤหัสบดี 08:00-17.00

อาทิตย์ 9:00-21:00

พญ.ศศิธร คุณูปการ

พญ.ศศิธร
คุณูปการ

 • อายุรเเพทย์
 • ชำนาญการด้านโรคไต

พฤหัสบดี 12:00-20.00

ศุกร์ 08:00-17:00

อาทิตย์ 08:00-20:00