ตารางแพทย์ออกตรวจ OPD
Z/( **เวลาออกตรวจอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาโทรสอบถามก่อนมาพบแพทย์ Call Center 0-2793-5000)
พฤ
นพ.ไกรสร เต็งเกียรติ์ตระกูล

นพ.ไกรสร
เต็งเกียรติ์ตระกูล

 • อายุรแพทย์โรคหัวใจ

พุธ 07:00-12:00

พฤหัสบดี 07:00-15:00

ศุกร์ 07:00-15:00

เสาร์ 08:00-16:00

นพ.ชัชเวช ศิริคะรินทร์

นพ.ชัชเวช
ศิริคะรินทร์

 • อายุรแพทย์โรคหัวใจ

อังคาร 08:00-17:00

พุธ 08:00-18:30

พฤหัสบดี 08:00-12:00

ศุกร์ 08:00-17:00

เสาร์ 08:00-16:00

นพ.สุกิจ สมานไทย

นพ.สุกิจ
สมานไทย

 • อายุรแพทย์โรคหัวใจ

จันทร์ 08:00-17:00

อังคาร 08:00-17:00

พุธ 08:00-17:00

เสาร์ 08:00-17:00

อาทิตย์ 08:00-17:00

นพ.สุรชัย ตั้งโลหะสุวรรณ

นพ.สุรชัย
ตั้งโลหะสุวรรณ

 • อายุรแพทย์โรคหัวใจ

จันทร์ 08:00-20:00

อังคาร 08:00-20:00

พุธ 08:00-12:00

พฤหัสบดี 08:00-20:00

อาทิตย์ 08:00-12:00

นพ.ประการ จารุวัฒน์

นพ.ประการ
จารุวัฒน์

 • อายุรแพทย์โรคหัวใจ

พฤหัสบดี 17:00-20:00

ศุกร์ 17:00-20:00

นพ.กอบปัญญา วงศ์วิเศษกิจ

นพ.กอบปัญญา
วงศ์วิเศษกิจ

 • อายุรแพทย์โรคหัวใจ

จันทร์ 15:00-20:00

อังคาร 15:00-20:00

พุธ 15:00-20:00

ศุกร์ 15:00-20:00

เสาร์ 15:00-20:00

อาทิตย์ 09:00-15:00

นพ.กิตติพงศ์ วิรัตนพรกุล

นพ.กิตติพงศ์
วิรัตนพรกุล

 • อายุรแพทย์โรคหัวใจ

จันทร์ 08:00-17:00

อังคาร 08:00-17:00

พุธ 08:00-17:00

พฤหัสบดี 08:00-17:00

อาทิตย์ 08:00-20:00

นพ.ปิยะ สมานคติวัฒน์

นพ.ปิยะ
สมานคติวัฒน์

 • อายุรแพทย์โรคหัวใจเเละทรวงอก

อาทิตย์ 09:00-12:00

นพ.บัญชา ศันสนีย์วิทยกุล

นพ.บัญชา
ศันสนีย์วิทยกุล

 • อายุรแพทย์โรคหัวใจ
 • ชำนาญการโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะ

อังคาร 17:30-20:00

พญ.มนัสวี อินทรพินทุวัฒน์

พญ.มนัสวี
อินทรพินทุวัฒน์

 • อายุรแพทย์โรคหัวใจ

อังคาร 17:00-20:00

พุธ 17:00-20:00

นพ.เอกลักษณ์ อาจนาฝาย

นพ.เอกลักษณ์
อาจนาฝาย

 • อายุรแพทย์โรคหัวใจ

อังคาร 08:00-17:00

พุธ 08:00-17:00

พฤหัสบดี 08:00-21:00

ศุกร์ 12:00-20:00

เสาร์ 08:00-20:00

นพ.เผดิมวุฒิ ธีระวงศ์สกุล

นพ.เผดิมวุฒิ
ธีระวงศ์สกุล

 • อายุรแพทย์โรคหัวใจ

จันทร์ 17:00-20:00

พุธ 17:00-20:00

อาทิตย์ 12:00-20:00