ตารางแพทย์ออกตรวจ OPD
Z/( **เวลาออกตรวจอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาโทรสอบถามก่อนมาพบแพทย์ Call Center 0-2793-5000)
พฤ
นพ.พิชัย ธนสุทธิเวศย์

นพ.พิชัย
ธนสุทธิเวศย์

 • อายุรเเพทย์
 • ชำนาญการโรคระบบทางเดินอาหารและตับ

จันทร์ 08:00-17:00

อังคาร 08:00-17:00

พุธ 08:00-12:00

พฤหัสบดี 08:00-17:00

ศุกร์ 09:00-11:00

เสาร์ 08:00-20:00

อาทิตย์ 08:00-12:00

นพ.พิสุทธิ์ พรหมลิขิตชัย

นพ.พิสุทธิ์
พรหมลิขิตชัย

 • อายุรเเพทย์
 • ชำนาญการโรคระบบทางเดินอาหารและตับ

อังคาร 08:00-20:00

ศุกร์ 08:00-12:00

เสาร์ 08:00-17:00

พญ.อารยา เอี่ยมอุดมกาล

พญ.อารยา
เอี่ยมอุดมกาล

 • อายุรเเพทย์
 • ชำนาญการโรคระบบทางเดินอาหารและตับ

อังคาร 08:00-16:00

พุธ 08:00-20:00

พฤหัสบดี 08:00-12:00

ศุกร์ 08:00-16:00

เสาร์ 08:00-16:00

นพ.ธรธวัช วุฒธนานนท์

นพ.ธรธวัช
วุฒธนานนท์

 • อายุรเเพทย์
 • ชำนาญการโรคระบบทางเดินอาหารและตับ

จันทร์ 09:00-21:00

อังคาร 08:00-16:00

พุธ 08:00-12:00

พฤหัสบดี 08:00-12:00

อาทิตย์ 07:00-16:00

นพ.สกุล เล็กศรีกุล

นพ.สกุล
เล็กศรีกุล

 • อายุรเเพทย์
 • ชำนาญการโรคระบบทางเดินอาหารและตับ

จันทร์ 17:00-21:00

อังคาร 17:00-20:00

พุธ 17:00-20:00

พฤหัสบดี 17:00-20:00

ศุกร์ 16:00-20:00

เสาร์ 08:00-20:00

อาทิตย์ 08:00-17:00

นพ.ภูวริศ พิชญะพงศ์ภูวกุล

นพ.ภูวริศ
พิชญะพงศ์ภูวกุล

 • อายุรเเพทย์
 • ชำนาญการโรคระบบทางเดินอาหารและตับ

จันทร์ 08:00-20:00

อังคาร 08:00-16:00

พุธ 08:00-17:00

พฤหัสบดี 08:00-12:00

อาทิตย์ 09:00-17:00

นพ.วรพจน์ ยิ่งยงธวัช

นพ.วรพจน์
ยิ่งยงธวัช

 • อายุรเเพทย์
 • ชำนาญการโรคระบบทางเดินอาหารและตับ

พุธ 08:00-17:00

พฤหัสบดี 12:00-20:00

ศุกร์ 08:00-17:00