ตารางแพทย์ออกตรวจ OPD
Z/( **เวลาออกตรวจอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาโทรสอบถามก่อนมาพบแพทย์ Call Center 0-2793-5000)
พฤ
นพ.นฤพัชร สวนประเสริฐ์

นพ.นฤพัชร
สวนประเสริฐ์

  • เเพทย์ชำนาญการอายุรกรรมระบบประสาท

เสาร์ 08:00-15:00

อาทิตย์ที่ 08:00-12:00(2,4),08:00-16:00(3)

นพ.ชยุตม์ เกษมศุข

นพ.ชยุตม์
เกษมศุข

  • เเพทย์ชำนาญการอายุรกรรมระบบประสาท
  • การเคลื่อนไหวและพากินสัน

จันทร์ 09:00-18:00

อังคาร 09:00-13:00(1)

พุธ 09:00-20:00

พฤหัสบดี 09:00-14.00

อาทิตย์ 09:00-20:00

นพ.สุกรีย์ สมานไทย

นพ.สุกรีย์
สมานไทย

  • เเพทย์ชำนาญการอายุรกรรมระบบประสาท

อังคาร 09:00-20:00

พุธ 09:00-12:00

พฤหัสบดี 09:00-17:00

ศุกร์ 09:00-17:00

เสาร์ 09:00-17:00

พญ.สุปราณี อุตตราพัธ

พญ.สุปราณี
อุตตราพัธ

  • เเพทย์ชำนาญการอายุรกรรมระบบประสาท

จันทร์ 09:00-16:00

ศุกร์ 09:00-12:00

พญ.สิริปราง จ่างจิต

พญ.สิริปราง
จ่างจิต

  • เเพทย์ชำนาญการอายุรกรรมระบบประสาท

อังคาร 08:00-16:00

พญ.กุลริตรา พิศณุวงรักษ์

พญ.กุลริตรา
พิศณุวงรักษ์

  • โรคสมองเสื่อมและพฤติกรรมประสาทวิทยา

อังคาร 09:00-17:00

พุธ 09:00-13:00

พฤหัสบดี 09:00-20:00

ศุกร์ 09:00-17:00

เสาร์ 09:00-20:00

พญ.กฤติมา อัศววีระเดช

พญ.กฤติมา
อัศววีระเดช

  • เเพทย์ชำนาญการอายุรกรรมระบบประสาท

อังคาร 09:00-20:00

พญ.มินตรา ตั้งรุ่งเรืองกิจ

พญ.มินตรา
ตั้งรุ่งเรืองกิจ

  • เเพทย์ชำนาญการอายุรกรรมระบบประสาท

จันทร์ 16:00-20:00

พฤหัสบดี 16:00-20:00

นพ.ไชยยันต์ ประสานเสียง

นพ.ไชยยันต์
ประสานเสียง

  • เเพทย์ชำนาญการอายุรกกรมระบบประสาท

จันทร์ 08:00-16:00

อังคาร 08:00-18:00

พุธ 08:00-17:00

พฤหัสบดี 08:00-12:00

อาทิตย์ 09:00-20:00