ตารางแพทย์ออกตรวจ OPD
Z/( **เวลาออกตรวจอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาโทรสอบถามก่อนมาพบแพทย์ Call Center 0-2793-5000)
พฤ
พญ.ชุติมา สมบูรณ์ศรี

พญ.ชุติมา
สมบูรณ์ศรี

 • จักษุเเพทย์ชำนาญการโรคต้อหิน

จันทร์ 08:00-16:00

อังคาร 08:00-16:00

พุธ 08:00-14:00

พฤหัสบดี 08:00-14:00

อาทิตย์ 08:00-11:00

นพ.ศิลา ทองไล้

นพ.ศิลา
ทองไล้

 • จักษุเเพทย์ชำนาญการศัลยกรรมตกแต่งตา

เสาร์ 09:00-12:00 เสาร์ที่ 4

นพ.สมชาย อุปพันธ์

นพ.สมชาย
อุปพันธ์

 • จักษุเเพทย์

จันทร์ 09:00-19:00

อังคาร 09:00-15:00

พุธ 09:00-15:00

พฤหัสบดี 09:00-15:00

ศุกร์ 09:00-14:00

เสาร์ 09:00-15:00

นพ.ชัยศิริ จำเริญดารารัศมี

นพ.ชัยศิริ
จำเริญดารารัศมี

 • จักษุเเพทย์ชำนาญการจอประสาทตา

ศุกร์ 16:00-20:00

เสาร์ 17:00-20:00

อาทิตย์ 16:00-20:00

นพ.ยุทธพงษ์ อิ่มสุวรรณ

นพ.ยุทธพงษ์
อิ่มสุวรรณ

 • จักษุเเพทย์ชำนาญการจักษุวิทยาเด็กและกล้ามเนื้อตา

อาทิตย์ 13:00-16:00

นพ.ณวพล กาญจนารัณย์

นพ.ณวพล
กาญจนารัณย์

 • จักษุเเพทย์ชำนาญการจอประสาทตา

เสาร์ 13:00-17:00

พญ.ศุภัชญา เสนากัสป์

พญ.ศุภัชญา
เสนากัสป์

 • จักษุเเพทย์ชำนาญการด้านโรคต้อหิน

อาทิตย์ 09:00-14:00

นพ.อังกูร เกียรติโชควิวัฒน์

นพ.อังกูร
เกียรติโชควิวัฒน์

 • จักษุเเพทย์

พฤหัสบดี 17:00-20:00

พญ.ผกาภรณ์ ประคองศิลป์

พญ.ผกาภรณ์
ประคองศิลป์

 • จักษุเเพทย์ชำนาญการต้อหิน

จันทร์ 16:30-20:00

ศุกร์ 14:00-17:00

พญ.อรยา พฤทธิพงษ์

พญ.อรยา
พฤทธิพงษ์

 • จักษุเเพทย์ชำนาญการโรคต้อหิน

อังคาร 16:00-20:00

ศุกร์ 17:00-20:00

เสาร์ 16:00-20:00

อาทิตย์ 08:00-13:00

พญ.ศันสนีย์ คุณะวุฒิวัฒน์

พญ.ศันสนีย์
คุณะวุฒิวัฒน์

 • จักษุเเพทย์ชำนาญการกระจกตา

พุธ 17:00-20:00

อาทิตย์ 14:00-20:00

พญ.พัชราพร หวังวรวิทย์

พญ.พัชราพร
หวังวรวิทย์

 • จักษุเเพทย์ชำนาญกาจอประสาทตา

เสาร์ 08:00-13:00

นพ.เกษม ยศไพบูลย์

นพ.เกษม
ยศไพบูลย์

 • จักษุเเพทย์

อังคาร 16:00-20:00

นพ.วรพจน์ ศรีมานนท์

นพ.วรพจน์
ศรีมานนท์

 • จักษุเเพทย์ชำนาญการประสาทตาเเละกล้ามเนื้อตาเด็ก

เสาร์ 08:00-12:00 (1,3,5)

พญ.ศิริเนตร ดำรงพิสุทธิ์กุล

พญ.ศิริเนตร
ดำรงพิสุทธิ์กุล

 • จักษุเเพทย์

พุธ 14:00-20:00

พฤหัสบดี 14:00-20.00

พญ.พรวัสสา พัวพานิช

พญ.พรวัสสา
พัวพานิช

 • แพทย์ผุ้ชำนาญการด้านโรคตา

อังคาร 16:00-20:00

ศุกร์ 17:00-20:00

พญ.อัศริน โตรักตระกูล

พญ.อัศริน
โตรักตระกูล

 • แพทย์ผุ้ชำนาญการด้านโรคตา

เสาร์ 16:00-20:00

อาทิตย์ 08:00-13:00