ตารางแพทย์ออกตรวจ OPD
Z/( **เวลาออกตรวจอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาโทรสอบถามก่อนมาพบแพทย์ Call Center 0-2793-5000)
พฤ
พญ.สุดาวดี อุปพันธ์

พญ.สุดาวดี
อุปพันธ์

 • สูตินรีแพทย์

จันทร์ 08:00-16:00

อังคาร 08:00-16:00

พุธ 08:00-16:00

ศุกร์ 08:00-16:00

อาทิตย์ 09:00-12:00

นพ.พรชัย เมฆอรียะ

นพ.พรชัย
เมฆอรียะ

 • สูตินรีแพทย์
 • ชำนาญการเนื้องอกเเละมะเร็งนรีเวช

จันทร์ 08:00-17:00

อังคาร 08:00-20:00

พฤหัสบดี 08:00-17:00

ศุกร์ 08:00-15:00

อาทิตย์ 08:30-13:00

นพ.นภดล ใยบัวเทศ

นพ.นภดล
ใยบัวเทศ

 • สูตินรีแพทย์
 • ชำนาญการภาวะมีบุตรยาก

จันทร์ 08:00-16:00

อังคาร 08:00-16:00

พุธ 08:00-16:00

พฤหัสบดี 08:00-16:00

ศุกร์ 08:00-16:00

เสาร์ 08:00-16:00

อาทิตย์ 08:00-13:00

พญ.ศรีวรรณ รุจิรวัฒนกุล

พญ.ศรีวรรณ
รุจิรวัฒนกุล

 • สูตินรีแพทย์

จันทร์ 08:00-14:00

พุธ 08:00-17:00

พฤหัสบดี 08:00-20:00

ศุกร์ 08:00-17:00

เสาร์ 08:00-17:00

อาทิตย์ 09:00-15:00

นพ.ประวิช ชวชลาศัย

นพ.ประวิช
ชวชลาศัย

 • สูตินรีแพทย์

พุธ 17:00-20:00

อาทิตย์ 09:00-13:00

นพ.รุ่งโรจน์ เอง

นพ.รุ่งโรจน์
เอง

 • สูตินรีแพทย์

จันทร์ 17:00-20:00

อังคาร 17:00-20:00

พฤหัสบดี 17:00-20:00

ศุกร์ 17:00-20:00

เสาร์ 09:00-16:00

อาทิตย์ 17:00-20:00

นพ.วิบูลย์ เรืองชัยนิคม

นพ.วิบูลย์
เรืองชัยนิคม

 • สูตินรีแพทย์
 • ชำนาญการทารกในครรภ์

จันทร์ 08:00-17:00

อังคาร 08:00-17:00

พุธ 08:00-17:00

พฤหัสบดี 08:00-17:00

อาทิตย์ 08:00-17:00

พญ.อรดา ปัทมสิงห์ ณ อยุธยา

พญ.อรดา
ปัทมสิงห์ ณ อยุธยา

 • สูตินรีแพทย์

อังคาร 17:00-20:00

อาทิตย์ 13:00-17:00

พญ.ปาลียา เหมะพรรณ์

พญ.ปาลียา
เหมะพรรณ์

 • สูตินรีแพทย์

จันทร์ 08:00-17:00

อังคาร 08:00-17:00

พุธ 08:00-20:00

ศุกร์ 08:00-20:00

เสาร์ 12:00-20:00

พญ.เกตุ คุณากรปรมัตถ์

พญ.เกตุ
คุณากรปรมัตถ์

 • สูตินรีแพทย์
 • ชำนาญการภาวะมีบุตรยาก

อังคาร 08:00-17:00

พุธ 08:00-17:00

พฤหัสบดี 08:00-17:00

ศุกร์ 08:00-12:00

เสาร์ 08:00-20:00

พญ.อรสา เหมะจันทร์

พญ.อรสา
เหมะจันทร์

 • สูตินรีแพทย์

พุธ 16:00-20:00

พญ.แพร ทรัพย์สำรวย

พญ.แพร
ทรัพย์สำรวย

 • สูตินรีแพทย์

อาทิตย์ 08:00-12:00