ตารางแพทย์ออกตรวจ OPD
Z/( **เวลาออกตรวจอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาโทรสอบถามก่อนมาพบแพทย์ Call Center 0-2793-5000)
พฤ
นพ.กลินท์ พนมมาศ

นพ.กลินท์
พนมมาศ

  • ผู้ชำนาญการด้านศัลยกรรมระบบประสาทและไขสันหลัง

พุธ 17:00-21:00

นพ.อานุภาพ พันธุ์คงทรัพย์

นพ.อานุภาพ
พันธุ์คงทรัพย์

  • ผู้ชำนาญการด้านศัลยกรรมระบบประสาทและไขสันหลัง

จันทร์ 17:00-21:00

อังคาร 17:00-21:00

พฤหัสบดี 17:00-21:00

นพ.จุมพจน์ โสอินทร์

นพ.จุมพจน์
โสอินทร์

  • ผู้ชำนาญการด้านศัลยกรรมระบบประสาทและไขสันหลัง

จันทร์ 08:30-16:00

พุธ 08:30-17:00

พฤหัสบดี 09:00-17:00

ศุกร์ 08:30-17:00

เสาร์ 09:00-17:00

อาทิตย์ 13:00-15:00

นพ.เมธี วงศ์ศิริสุวรรณ

นพ.เมธี
วงศ์ศิริสุวรรณ

  • ผู้ชำนาญการด้านศัลยกรรมระบบประสาทและไขสันหลัง

อาทิตย์ 12:00-14:00

นพ.วศิน เอาแสงดีกุล

นพ.วศิน
เอาแสงดีกุล

  • ผู้ชำนาญการด้านศัลยกรรมระบบประสาทและไขสันหลัง

จันทร์ 08:30-16:30

อังคาร 08:30-16:30

พุธ 08:30-11:00

พฤหัสบดี 08:30-16:30

ศุกร์ 08:30-14:00

เสาร์ 09:00-14:00

อาทิตย์ 09:00-13:00

นพ.จักรี ธัญนพพร

นพ.จักรี
ธัญนพพร

  • ผู้ชำนาญการด้านศัลยกรรมระบบประสาทและไขสันหลัง

ศุกร์ 17:00-21:00

อาทิตย์ 17:00-21:00

นพ.อภินันท์  แก้วประดิษฐ์

นพ.อภินันท์
แก้วประดิษฐ์

  • ผู้ชำนาญการการด้านศัลยกรรมระบบประสาทและไขสันหลัง

พุธ 17:00-21:00

เสาร์ 17:00-21:00

นพ.พล อนันตราศิลป์

นพ.พล
อนันตราศิลป์

  • ผู้ชำนาญการด้านศัลยกรรมระบบประสาทและไขสันหลัง

เสาร์ 13:00-17:00

อาทิตย์ 13:00-17:00

นพ.สิทธาพันธ์ มั่นชูพงศ์

นพ.สิทธาพันธ์
มั่นชูพงศ์

  • ผู้ชำนาญการด้านศัลยกรรมระบบประสาทและไขสันหลัง

จันทร์ 17:00-20:00

พฤหัสบดี 17:00-20:00