ตารางแพทย์ออกตรวจ OPD
Z/( **เวลาออกตรวจอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาโทรสอบถามก่อนมาพบแพทย์ Call Center 0-2793-5000)
พฤ
นพ.เอกชัย วิวัฒน์บวร

นพ.เอกชัย
วิวัฒน์บวร

 • เเพทย์ชำนาญการศัลยกรรมกระดูกและข้อ

จันทร์ 08:00-13:00

อังคาร 08:00-20:00

พุธ 08:00-17:00

พฤหัสบดี 08:00-17:00

ศุกร์ 08:00-17:00

เสาร์ 08:00-12:00

นพ.มงคล วัฒนาศรมศิริ

นพ.มงคล
วัฒนาศรมศิริ

 • เเพทย์ชำนาญการศัลยกรรมกระดูกและข้อ

จันทร์ 08:00-18:00

อังคาร 08:00-17:00

พุธ 08:00-17:00

ศุกร์ 08:00-17:00

อาทิตย์ 13:00-18:00

นพ.ปิยวัฒน์ สัพโส

นพ.ปิยวัฒน์
สัพโส

 • เเพทย์ชำนาญการศัลยกรรมกระดูกและข้อ
 • เปลี่ยนข้อเข่าและข้อสะโพก

จันทร์ 08:00-20:00

พุธ 08:00-17:00

พฤหัสบดี 08:00-17:00

ศุกร์ 08:00-20:00

เสาร์ 17:00-20:00

อาทิตย์ 13:00-20:00

นพ.สุวัฒน์ ศรีอนุชาต

นพ.สุวัฒน์
ศรีอนุชาต

 • เเพทย์ชำนาญการศัลยกรรมกระดูกและข้อ
 • ผ่าตัดส่องกล้องเเละเวชศาสตร์การกีฬา

จันทร์ 08:00-17:00

อังคาร 08:00-17:00

พุธ 08:00-17:00

พฤหัสบดี 08:00-20:00

ศุกร์ 08:00-17:00

เสาร์ 08:00-17:00

นพ.สุพิชัย เจริญวารีกุล

นพ.สุพิชัย
เจริญวารีกุล

 • เเพทย์ชำนาญการศัลยกรรมกระดูกและข้อเเละมะเร็ง

อังคาร 17:00-20:00

นพ.นรินทร์ คุณกิตติ

นพ.นรินทร์
คุณกิตติ

 • เเพทย์ชำนาญการศัลยกรรมกระดูกและข้อ
 • กระดูกสันหลัง

พุธ 17:00-20:00

นพ.ดุษฎี ทัตตานนท์

นพ.ดุษฎี
ทัตตานนท์

 • เเพทย์ชำนาญการศัลยกรรมกระดูกและข้อ

พฤหัสบดี 17.00 - 20.00

นพ.ธรรมนูญ ศรีสอ้าน

นพ.ธรรมนูญ
ศรีสอ้าน

 • เเพทย์ชำนาญการศัลยกรรมกระดูกและข้อในเด็ก

เสาร์ 09:00-12:00

นพ.มนต์ชัย ชุมนุมนาวิน

นพ.มนต์ชัย
ชุมนุมนาวิน

 • เเพทย์ชำนาญการศัลยกรรมกระดูกและข้อ

เสาร์ 12:00 - 20:00

นพ.ทวิช ธุรกิตต์วัณณการ

นพ.ทวิช
ธุรกิตต์วัณณการ

 • เเพทย์ชำนาญการด้านศัลยกรรมกระดูกและข้อ

อาทิตย์ 12:00-17:00(2,4),12:00-20:00(1,3)

นพ.ฟูเศรษฐ จงเฟื่องปริญญา

นพ.ฟูเศรษฐ
จงเฟื่องปริญญา

 • เเพทย์ชำนาญการศัลยกรรมกระดูกและข้อ

อาทิตย์ 17:00-20:00(2,4)

นพ.อภิกิตต์ ศรีเสริมโภค

นพ.อภิกิตต์
ศรีเสริมโภค

 • เเพทย์ชำนาญการศัลยกรรมกระดูกและข้อ
 • มือ

เสาร์ 15:30- 16:30

นพ.อิทธิพล ประสิทธิ์ดำรง

นพ.อิทธิพล
ประสิทธิ์ดำรง

 • เเพทย์ชำนาญการศัลยกรรมกระดูกและข้อ
 • เวชศาสตร์การกีฬา

พุธ 17:00 -20:00

ศุกร์ 17:00 - 20:00

เสาร์ 12:00-17:00

นพ.ประกาศิต สงวนจิตร

นพ.ประกาศิต
สงวนจิตร

 • เเพทย์ชำนาญการศัลยกรรมกระดูกและข้อ
 • ส่องกล้องข้อเข่าและข้อไหล่

เสาร์ 17:00-20:00

อาทิตย์ 08:00-13:00

นพ.ชินกาจ บุญญสิริกูล

นพ.ชินกาจ
บุญญสิริกูล

 • เเพทย์ชำนาญการศัลยกรรมกระดูกและข้อ
 • มือ

จันทร์ 17:00-20:00

พุธ 17:00-20:00

นพ.วรุตม์ พลสวัสดิ์ชัย

นพ.วรุตม์
พลสวัสดิ์ชัย

 • แพทย์ผู้ชำนาญการด้านมะเร็งกระดูก

อาทิตย์ 12:00 - 20:00

นพ.ธนกร ตะรุโณทัย

นพ.ธนกร
ตะรุโณทัย

 • เเพทย์ชำนาญการศัลยกรรมกระดูกและข้อ

อาทิตย์ 08:00-12:00

นพ.อนันต์ ธาราชีวิน

นพ.อนันต์
ธาราชีวิน

 • เเพทย์ชำนาญการศัลยกรรมกระดูกและข้อ
 • ชำนาญการกระดูกเท้าและข้อเท้า

จันทร์ 07:00-20:00

อังคาร 07:00-17:00

พฤหัสบดี 07:00-20:00

ศุกร์ 07:00-20:00

อาทิตย์ 07:00-16:00

นพ.ศุภชัย กิตติเกษมศิลป์

นพ.ศุภชัย
กิตติเกษมศิลป์

 • เเพทย์ชำนาญการศัลยกรรมกระดูกและข้อ
 • ผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าและข้อสะโพก

อังคาร 17:00-20:00

เสาร์ 8:00-13:00

พญ.วิลารัตน์ ไวโรจนกุล

พญ.วิลารัตน์
ไวโรจนกุล

 • เเพทย์ชำนาญการศัลยกรรมกระดูกและข้อ
 • มือ

อังคาร 17:00-20:00

พุธ 13:00-17:00

เสาร์ 08:00-17:00

นพ.กิตติพงศ์ เศรษฐไกรสิงห์

นพ.กิตติพงศ์
เศรษฐไกรสิงห์

 • เเพทย์ชำนาญการศัลยกรรมกระดูกและข้อ(กระดูกสันหลัง)

เสาร์ 08:00- 12:00