ตารางแพทย์ออกตรวจ OPD
Z/( **เวลาออกตรวจอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาโทรสอบถามก่อนมาพบแพทย์ Call Center 0-2793-5000)
พฤ
นพ.พงสกร เวสสโกวิท

นพ.พงสกร
เวสสโกวิท

  • เเพทย์ชำนาญการโรคผิวหนังเเละศัลยกรรมเลเซอร์

จันทร์ 08:30-17:00

อังคาร 08:30-17:00

พุธ 08:30-19:30

พฤหัสบดี 08:30-17:00

เสาร์ 08:30-12:00

พญ.ปาริชาต เชาว์ปฎิภาณ

พญ.ปาริชาต
เชาว์ปฎิภาณ

  • เเพทย์ชำนาญการโรคผิวหนังเเละศัลยกรรมเลเซอร์

จันทร์ 09:00-15:00

พุธ 09:00-16:00

ศุกร์ 09:00-16:00

เสาร์ 10:00-17:00

นพ.พรชัย โพธินามทอง

นพ.พรชัย
โพธินามทอง

  • เเพทย์ชำนาญการโรคผิวหนังเเละศัลยกรรมเลเซอร์

จันทร์ 17:00-19:30

นพ.วัฒน์ชัย มิ่งบรรเจิดสุข

นพ.วัฒน์ชัย
มิ่งบรรเจิดสุข

  • เเพทย์ชำนาญการโรคผิวหนังเเละศัลยกรรมเลเซอร์

อาทิตย์ 09:00-14:00

นพ.ศิวบุตร์ พงษ์พิบูลย์

นพ.ศิวบุตร์
พงษ์พิบูลย์

  • เเพทย์ชำนาญการโรคผิวหนัง

อังคาร 8:00-19:00

อาทิตย์ 14:00-18:00

นพ.ปรเมศร์ คุณากรวงศ์

นพ.ปรเมศร์
คุณากรวงศ์

  • เเพทย์ชำนาญการโรคผิวหนังเเละศัลยกรรมเลเซอร์

พฤหัสบดี 16:00-20:00

ศุกร์ 16:00-20:00

เสาร์ 16:00-20:00

พญ.ประพาฬพิชญ์ วงษ์วิจารย์

พญ.ประพาฬพิชญ์
วงษ์วิจารย์

  • แพทย์ผุ้ชำนาญการด้านโรคผิวหนัง

พฤหัสบดี 08:00-16:00

ศุกร์ 08:00-17:00