ตารางแพทย์ออกตรวจ OPD
Z/( **เวลาออกตรวจอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาโทรสอบถามก่อนมาพบแพทย์ Call Center 0-2793-5000)
พฤ
ทพญ.นภนิต เซียศิริวัฒนา

ทพญ.นภนิต
เซียศิริวัฒนา

 • ทันตเเพทย์
 • ชำนาญการทันตกรรมเด็ก

อังคาร 13:00-20:00

พุธ 13:00-19:00

ศุกร์ 13:00-19:00

เสาร์ 09:00-19:00

อาทิตย์ 09:00-19:00

ทพญ.ระรินทร์ พูลทวีเกียรติ์

ทพญ.ระรินทร์
พูลทวีเกียรติ์

 • ทันตเเพทย์ทั่วไป

จันทร์ 09:00-15:00

อังคาร 09:00-12:00

อาทิตย์ 09:00-16:00

ทพ.กำพล พลประทีป

ทพ.กำพล
พลประทีป

 • ทันตเเพทย์
 • ชำนาญการใส่ฟันและครอบฟัน

จันทร์ 09:00-16:00

พุธ 09:00-16:00

พฤหัสบดี 09:00-16:00

ศุกร์ 09:00-16:00

ทพญ.จันทนา เสตสุวรรณ

ทพญ.จันทนา
เสตสุวรรณ

 • ทันตเเพทย์ทั่วไป

จันทร์ 09:00-12:00

พุธ 09:00-12:00

พฤหัสบดี 09:00-12:00

ศุกร์ 13:00-16:00

เสาร์ 09:00-16:00

อาทิตย์ 09:00-16:00

ทพญ.สุมาพร มาลีวงษ์

ทพญ.สุมาพร
มาลีวงษ์

 • ทันตเเพทย์
 • ชำนาญการศัลยกรรมช่องปาก

อังคาร 16:00-18:30

ทพญ.ปิยะวรรณ ตั้งละมัย

ทพญ.ปิยะวรรณ
ตั้งละมัย

 • ทันตเเพทย์
 • ชำนาญการทันตกรรมเด็ก

อาทิตย์ 09:00-16:00

ทพญ.ธนพร พิศาลชัยยงค์

ทพญ.ธนพร
พิศาลชัยยงค์

 • ทันตเเพทย์
 • ชำนาญการทันตกรรมเด็ก

จันทร์ 13:00-20:00

พฤหัสบดี 13:00-20:00

ศุกร์ 13:00-19:00

เสาร์ 09:00-16:30

ทพญ.เสาวรส จันศิษย์ยานนท์

ทพญ.เสาวรส
จันศิษย์ยานนท์

 • ทันตเเพทย์
 • ชำนาญการจัดฟัน

อาทิตย์ 8:30-18:00 (สัปดาห์ที่2), 9:00-18:00 (สัปดาห์ที่1), 8:30-16:00 (สัปดาห์ที่3,4,5)

ทพญ.ดวงฤดี จิรปฐมสกุล

ทพญ.ดวงฤดี
จิรปฐมสกุล

 • ทันตเเพทย์
 • ชำนาญการศัลยกรรมช่องปาก

เสาร์ 16:30-19:00

ทพญ.สุดารัตน์ นับดี

ทพญ.สุดารัตน์
นับดี

 • ทันตเเพทย์
 • ชำนาญการใส่ฟันและครอบฟัน

พุธ 08:00-20:00

เสาร์ 09:00-19:00

ทพญ.นวลพร พิศาลชัยยงค์

ทพญ.นวลพร
พิศาลชัยยงค์

 • ทันตเเพทย์
 • ชำนาญการรักษารากฟัน

จันทร์ 09:00-16:00

พุธ 13:30-19:30

ทพญ.รพีพร มลังไพศรพณ์

ทพญ.รพีพร
มลังไพศรพณ์

 • ทันตเเพทย์
 • ชำนาญการศัลยกรรมช่องปาก

จันทร์ 09:00-16:00

พฤหัสบดี 13:00-19:00

ทพญ.ณิชชารีย์ รักษ์พิชิตเจริญ

ทพญ.ณิชชารีย์
รักษ์พิชิตเจริญ

 • ทันตเเพทย์
 • ชำนาญการทันตกรรมเด็ก

พุธ 13:00-19:00

ทพญ.ศรินภรณ์ กาญจนารัณย์

ทพญ.ศรินภรณ์
กาญจนารัณย์

 • ทันตเเพทย์ทั่วไป

อังคาร 09:00-16:00

พุธ 09:00-16:00

พฤหัสบดี 09:00-12:00

ศุกร์ 09:00-20:00

เสาร์ 09:00-20:00

ทพญ.เฉลิมขวัญ ภู่วรวรรณ

ทพญ.เฉลิมขวัญ
ภู่วรวรรณ

 • ทันตเเพทย์
 • ชำนาญการรักษารากฟัน

เสาร์ 09:00-17:00

ทพญ.สุพรรัตน์ สกุลศักดิ์ศรี

ทพญ.สุพรรัตน์
สกุลศักดิ์ศรี

 • ทันตเเพทย์
 • ชำนาญการโรคเหงือก

อังคาร 09:30-17:30

พุธ 09:30-12:00

ศุกร์ 09:30-12:00

ทพ.ณัฐกร แซ่เหง่า

ทพ.ณัฐกร
แซ่เหง่า

 • ทันตเเพทย์
 • ชำนาญการศัลยกรรมช่องปาก

พุธ 16:30-20:00

ทพ.ธัชพันธุ์ พูลทวีเกียรติ์

ทพ.ธัชพันธุ์
พูลทวีเกียรติ์

 • ทันตเเพทย์
 • ชำนาญการจัดฟัน

จันทร์ 16:00-20:00

เสาร์ 09:00-12:00 (1,3,5)

ทพญ.เพกา จรุงกิจอนันต์

ทพญ.เพกา
จรุงกิจอนันต์

 • ทันตเเพทย์
 • ชำนาญการจัดฟัน

เสาร์ 13:00-20:00(1,3),10:00-18:00(2)

ทพ.พชร อภิธนังศิริ

ทพ.พชร
อภิธนังศิริ

 • ทันตเเพทย์
 • ชำนาญการใส่ฟันเเละครอบฟัน

อังคาร 09:00-16:00

อาทิตย์ 09:00-18:00

ทพญ.วรรณิศา มั่นชูพงศ์

ทพญ.วรรณิศา
มั่นชูพงศ์

 • ทันตเเพทย์
 • ชำนาญการด้านใส่ฟันเเละครอบฟัน

พฤหัสบดี 13:00-20:00

เสาร์ 09:00-20:00

ทพญ.เยาวพา จันทรศร

ทพญ.เยาวพา
จันทรศร

 • ทันตเเพทย์ทั่วไป

อังคาร 15:30-20:00

ทพญ.กันต์นิดา คุณากรปรมัตถ์

ทพญ.กันต์นิดา
คุณากรปรมัตถ์

 • ทันตเเพทย์
 • ชำนาญการจัดฟัน

พุธ 17:00-19:00(2)

ทพญ.อังคณา ตั้นพันธ์

ทพญ.อังคณา
ตั้นพันธ์

 • ทันตเเพทย์
 • ชำนาญการโรคเหงือก

จันทร์ 09:00-20:00

พฤหัสบดี 14:00-20:00

ทพญ.เพียงฤทัย ติลาชัย

ทพญ.เพียงฤทัย
ติลาชัย

 • ทันตเเพทย์ทั่วไป

พุธ 09:00-20:00

พฤหัสบดี 09:00-20:00

ทพ.ธีรวุฒิ ตั้งเสถียร

ทพ.ธีรวุฒิ
ตั้งเสถียร

 • ทันตเเพทย์
 • ชำนาญการโรคเหงือก

ศุกร์ 13:00-20:00

อาทิตย์ 09:00-20:00

ทพญ.ศิริกาญจน์ ทองมีอาคม

ทพญ.ศิริกาญจน์
ทองมีอาคม

 • ทันตเเพทย์
 • ชำนาญการครอบฟัน รากเทียม เพื่อความสวยงาม

อังคาร 13:00-20:00

เสาร์ 09:00-20:00

ทพญ.ปานฤทัย ตรงกิจ

ทพญ.ปานฤทัย
ตรงกิจ

 • ทันตเเพทย์
 • ชำนาญการรักษารากฟัน

อังคาร 13:00-20:00

พฤหัสบดี 13:00-20:00

ทพญ.ฉัตรชญาธ์ พึ่งผูก

ทพญ.ฉัตรชญาธ์
พึ่งผูก

 • ทันตเเพทย์
 • ชำนาญการทันตกรรมศัลยกรรมช่องปาก

อังคาร 09:30-12:00

ศุกร์ 09:00-12:00

อาทิตย์ 13:00-19:00