ตารางแพทย์ออกตรวจ OPD
Z/( **เวลาออกตรวจอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาโทรสอบถามก่อนมาพบแพทย์ Call Center 0-2793-5000)
พฤ
นพ.พฤฒ อิศรางกูร ณ อยุธยา

นพ.พฤฒ
อิศรางกูร ณ อยุธยา

  • จิตแพทย์

อังคาร 16:00-19:00(โทรนัด)

นพ.ปริทัศน์ วาทิกทินกร

นพ.ปริทัศน์
วาทิกทินกร

  • จิตแพทย์

จันทร์ 08:00-20:00

อังคาร 08:00-12:00

พุธ 08:00-12:00

พฤหัสบดี 08:00-20:00

เสาร์ 13:00-17:00

อาทิตย์ 13:00-17:00

นพ.ปราการ ถมยางกูร

นพ.ปราการ
ถมยางกูร

  • จิตแพทย์

พุธ 17:00-19:00(โทรนัด)