ตารางแพทย์ออกตรวจ OPD
Z/( **เวลาออกตรวจอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาโทรสอบถามก่อนมาพบแพทย์ Call Center 0-2793-5000)
พฤ
พญ.ชื่นชม ชื่อลือชา

พญ.ชื่นชม
ชื่อลือชา

  • เเพทย์ชำนาญการเวชศาสตร์ฟื้นฟู

เสาร์ 13:00-20:00

พญ.รัตนาพรรธณ์ จันทร์อุบล

พญ.รัตนาพรรธณ์
จันทร์อุบล

  • เเพทย์ชำนาญการด้านกายภาพ

อังคาร 17:00-20:00

พฤหัสบดี 17:00-20:00

อาทิตย์ 09:00-14:00

อ.สิทธา พงษ์พิบูลย์

อ.สิทธา
พงษ์พิบูลย์

  • ผู้ชำนาญการฟื้นฟูสมรรถภาพและการออกกำลังกาย

จันทร์ 17:00-19:30

พุธ 17:00-19:30

ศุกร์ 17:00-19:30

พญ.ศิรัญญา แพเจริญ

พญ.ศิรัญญา
แพเจริญ

  • เเพทย์ชำนาญการด้านกายภาพ

อาทิตย์ 09:00-17:00

พญ.วรรณกานต์ เพ็ชรรุ้งรัตน์

พญ.วรรณกานต์
เพ็ชรรุ้งรัตน์

  • แพทย์ชำนาญการด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจและปอด

จันทร์ 08:00-12:00

อังคาร 08:00-12:00

พุธ 08:00-20:00

พฤหัสบดี 08:00-12:00

ศุกร์ 08:00-20:00

เสาร์ 08:00-12:00

พญ.วรรัตน์  ศิริเผ่าสุวรรณกุล

พญ.วรรัตน์
ศิริเผ่าสุวรรณกุล

  • เเพทย์ชำนาญการเวชศาสตร์ฟื้นฟู

จันทร์ 12:00-20:00

อังคาร 08:00-17:00

พุธ 08:00-17:00

พฤหัสบดี 08:00-17:00

เสาร์ 08:00-13:00

อาทิตย์ 14:00-20:00