ตารางแพทย์ออกตรวจ OPD
Z/( **เวลาออกตรวจอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาโทรสอบถามก่อนมาพบแพทย์ Call Center 0-2793-5000)
พฤ
นพ.สุมิต วงศ์เกียรติขจร

นพ.สุมิต
วงศ์เกียรติขจร

 • ศัลยเเพทย์
 • ชำนาญการเต้านม ไทรอยด์ ผ่าตัดส่องกล้อง

จันทร์ 17:00-20:00

ศุกร์ 17:00-20:00

เสาร์ 08:00- 20:00

อาทิตย์ 17:00 - 20:00

นพ.พุฒิพงศ์ เลื่อมประภัศร์

นพ.พุฒิพงศ์
เลื่อมประภัศร์

 • ศัลยเเพทย์
 • ชำนาญการเต้านมเเละช่องท้อง ผ่าตัดส่องกล้อง

จันทร์ 08:00-17:00

อังคาร 08:00-17:00

พุธ 08:00-16:00

พฤหัสบดี 08:00-16:00

ศุกร์ 14:00-20:00

อาทิตย์ 13:00-20:00

นพ.วุฒิกร เสือสะอาด

นพ.วุฒิกร
เสือสะอาด

 • ศัลยเเพทย์

จันทร์ 08:00-20:00

อังคาร 08:00-20:00

พุธ 08:00-12:00

พฤหัสบดี 08:00-17:00

ศุกร์ 08:00-16:00

อาทิตย์ 12:00 - 20:00

นพ.ชัชวาล ศิริเขต

นพ.ชัชวาล
ศิริเขต

 • ศัลยเเพทย์

อังคาร 12:00-17:00

พุธ 12:00-17:00

พฤหัสบดี 11:00-17:00

ศุกร์ 08:00-14:30

นพ.วันชัย ด่านวชิรา

นพ.วันชัย
ด่านวชิรา

 • ศัลยเเพทย์
 • ชำนาญการเต้านม ลำไส้ใหญ่เเละทวารหนัก

จันทร์ 08:00-16:00

อังคาร 08:00-16:00

พุธ 08:00-20:00

พฤหัสบดี 08:00-11:00

ศุกร์ 08:00-17:00

เสาร์ 12:00-20:00

นพ.วรพงษ์ ศานติธรรม

นพ.วรพงษ์
ศานติธรรม

 • ศัลยเเพทย์

จันทร์ 18:00-20:00

นพ.ชัชชัย เต็มยอด

นพ.ชัชชัย
เต็มยอด

 • ศัลยเเพทย์
 • ชำนาญการทรวงอกและหัวใจ

พฤหัสบดี 17:00-20:00

นพ.ชัยวัฒน์ คุณานุสนธิ์

นพ.ชัยวัฒน์
คุณานุสนธิ์

 • ชำนาญการศัลยกรรมหลอดเลือด

อังคาร 17:00 - 19:00

นพ.ไชยรัตน์ พิพิธวรรณ

นพ.ไชยรัตน์
พิพิธวรรณ

 • ศัลยเเพทย์
 • ชำนาญการเต้านมเเละลำไส้

จันทร์ 08:00 -17:00

อังคาร 08:00 -12:00

พุธ 08:00 -17:00

พฤหัสบดี 08:00-20:00

ศุกร์ 08:00-16:00

อาทิตย์ 08:00-12:00

นพ.เอกภักดิ์ ศรีอัษฎาพร

นพ.เอกภักดิ์
ศรีอัษฎาพร

 • ศัลยเเพทย์

อาทิตย์ 12:00 - 17:00

นพ.อนันต์ สุวรรณเทวะคุปต์

นพ.อนันต์
สุวรรณเทวะคุปต์

 • ศัลยเเพทย์
 • ชำนาญการศัลยกรรมพลาสติก

ศุกร์ 13:00 - 15:00

นพ.ธนยศ สูยะโพธ

นพ.ธนยศ
สูยะโพธ

 • ศัลยเเพทย์
 • ชำนาญการศัลยกรรมพลาสติก

อาทิตย์ 10:00 -12:00

นพ.รณชัย บุพพันเหรัญ

นพ.รณชัย
บุพพันเหรัญ

 • ศัลยเเพทย์

พุธ 17:00-20:00

พญ.จันทร์ศุจี ว่านขานฤทธิ์

พญ.จันทร์ศุจี
ว่านขานฤทธิ์

 • ศัลยเเพทย์
 • ชำนาญการศัลยกรรมเด็ก

อาทิตย์ 08:00-12:00

พญ.นรพร ฉายอรุณ

พญ.นรพร
ฉายอรุณ

 • ศัลยเเพทย์

เสาร์ 08:00-12:00

นพ.ธัชวิชญ์ อุราสุข

นพ.ธัชวิชญ์
อุราสุข

 • ศัลยกรรมหลอดเลือด

อังคาร 17:00-20:00 (สัปดาห์ที่ 1,3)

อังคาร 17:00-20:00 (สัปดาห์ที่ 1,3)

พญ.ภัทราภรณ์ เพชรโพธิ์ศรี

พญ.ภัทราภรณ์
เพชรโพธิ์ศรี

 • ศัลยเเพทย์

อังคาร 17:00-20:00