ข่าว/ประชาสัมพันธ์
โรงพยาบาลสินแพทย์

กำหนดการอบรมเพื่อดูแลคุณตั้งครรภ์ 2562         

          โรงพยาบาลสินแพทย์ มีการจัด Workshop การเลี้ยงลูกด้วยน้ำนมแม่ เป็นความรู้สู่การปฏิบัติ ซึ่งนมแม่ถือเป็นอาหารที่ดีที่สุดสำหรับทารก  ถ้ามีการเตรียมความพร้อมอย่างถูกวิธี และอย่างดีที่สุด ลูกรักก็จะได้รับสารอาหาร และภูมิคุ้มกันที่ดีอย่างเพียงพอจากแม่ ดังนี้

ภาคเช้า เวลา 09:30-12:00 น. ประกอบด้วย

 • การเตรียมความพร้อมของเต้านม และวิธีแก้ปัญหาหัวนมก่อนคลอด โดยการบริหารและการใช้อุปกรณ์ช่วยช่วย ในกรณีที่หัวนมมีปัญหา เช่น หัวนมบอดเป็นต้น
 • สาธิต ท่าทาง และ วิธีการอุ้มลูกให้ถูกวิธี
 • แนะนำวิธีการบีบน้ำนม เก็บไว้ให้ลูก
 • ชมวีดีโอ การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
 • สาธิตการอาบน้ำให้ลูก การเช็ดสะดือ เช็ดตาลูก

           เพื่อลดความวิตกกังวลของคุณแม่ ให้เตรียมพร้อมรับสถานการณ์ก่อนคลอด สามารถปฏิบัติตัว และรอคลอดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ** สำหรับสตรีอายุครรภ์ 28-36 สัปดาห์ **

ภาคบ่าย เวลา 12:30-15:00 น. ประกอบด้วย

 • การบริหารร่างกายก่อนคลอด
 • การนวดกล้ามเนื้อเพื่อผ่อนคลาย ลดอาการบวม และ เพิ่มการไหลเวียนของโลหิต โดยนักกายภาพบำบัด
 • ฝึกการหายใจ และ ผ่อนคลายกล้ามเนื้อขณะรอคลอด เพื่อบรรเทาอาการเจ็บครรภ์คลอด และขณะเบ่งคลอด
 • ชมวีดีโอ การคลอด เยี่ยมชมห้องคลอด และ ห้องเด็กอ่อน

กำหนดการอบรม Workshop

 • ครั้งที่ 1 วันอาทิตย์ 13 มกราคม 2562
 • ครั้งที่ 2 วันอาทิตย์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562
 • ครั้งที่ 3 วันอาทิตย์ 17 มีนาคม 2562
 • ครั้งที่ 4 วันอาทิตย์ 21 เมษายน 2562
 • ครั้งที่ 5 วันอาทิตย์ 26 พฤษภาคม 2562
 • ครั้งที่ 6 วันอาทิตย์ 16 มิถุนายน 2562
 • ครั้งที่ 7 วันอาทิตย์ 21 กรกฎาคม 2562
 • ครั้งที่ 8 วันอาทิตย์ 18 สิงหาคม 2562
 • ครั้งที่ 9 วันอาทิตย์ 15 กันยายน 2562
 • ครั้งที่ 10 วันอาทิตย์ 20 ตุลาคม 2562
 • ครั้งที่ 11 วันอาทิตย์ 24 พฤศจิกายน 2562
 • ครั้งที่ 1 วันอาทิตย์ 12 มกราคม 2563
 • ครั้งที่ 2 วันอาทิตย์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563
 • ครั้งที่ 3 วันอาทิตย์ 22 มีนาคม 2563

อบรมครรภ์คุณภาพ

          โดย...สูตินรีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อการดูแลครรภ์ให้มีคุณภาพ และเพื่อพัฒนาการที่ดีของลูกรักในครรภ์ พบกับการบรรยายในหัวข้อ

 • สร้างความฉลาด IQ และ EQ ให้ลูกรักตั้งแต่ในครรภ์
 • การเปลี่ยนแปลของร่างกายและการปฏิบัติตัว
 • การตรวจสุขภาพทั่วไป และการประเมินความสมบูรณ์ของทารกในครรภ์
 • คลอดปกติ กับ ผ่าตัดคลอด

** สำหรับสตรีที่เริ่มตั้งครรภ์ถึงอายุครรภ์ 28 สัปดาห์ **

กำหนดการอบรม เวลา 12:30-15:00 น.

 • ครั้งที่ 1 วันอาทิตย์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562
 • ครั้งที่ 2 วันอาทิตย์ที่ 12 พฤษภาคม 2562
 • ครั้งที่ 3 วันอาทิตย์ที่ 4 สิงหาคม 2562
 • ครั้งที่ 4 วันอาทิตย์ที่ 1 ธันวาคม 2562
 • ครั้งที่ 1 วันอาทิตย์ที่ 8 มีนาคม 2563

*หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยยนเเปลงตามความเหมาะสม

โทรสอบถามข้อมูล 0-2793-5099 ต่อ 5211 , 5212