โปรโมชั่นวัคซีนไข้หวัดใหญ่ (High Dose ชนิดพิเศษ) สำหรับผู้สูงวัย อายุ 65 ปี ขึ้นไป

ระยะเวลา : 1 มกราคม 2567 - 30 เมษายน 2567

โรคไข้หวัดใหญ่สามารถป้องกันได้ด้วยการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ปีละ 1 ครั้ง เป็นประจำทุกปี โดยแนะนำให้ฉีดตั้งแต่อายุ 6 เดือนขึ้นไป เนื่องจากเชื้อโรคมีการเปลี่ยนแปลงและกลายพันธุ์อยู่เสมอ โดยในแต่ละปีวัคซีนจะถูกปรับให้เหมาะสมกับเชื้อที่ระบาดในช่วงเวลานั้น เมื่อป่วยเป็นไข้หวัดใหญ่บางคนอาจมีอาการรุนแรงมากกว่าคนทั่วไป โดยมักพบในผู้สูงอายุ 65 ปีขึ้นไป ซึ่งเป็นกลุ่มที่เปราะบางต่อโรค เมื่อติดเชื้อไข้หวัดใหญ่จะเกิดภาวะแทรกซ้อนต่างๆ ได้มากกว่า ปัจจุบันได้มีการพัฒนาวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ผู้สูงอายุซึ่งสามารถป้องกันการติดเชื้อไข้หวัดใหญ่ได้ดีขึ้น และยังสามารถลดอัตราการนอนโรงพยาบาลจากภาวะแทรกซ้อนอื่นๆ ที่เกิดตามมาหลังการติดเชื้อไข้หวัดใหญ่ได้

ไข้หวัดใหญ่ในผู้สูงอายุอันตรายกว่าที่คิด

การติดเชื้อไข้หวัดใหญ่ในผู้สูงอายุ สามารถส่งผลกระทบต่อร่างกายมากกว่าการติดเชื้อไข้หวัดใหญ่ในคนปกติทั่วไป ได้แก่

  • เพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดเส้นเลือดสมองตีบมากกว่าคนทั่วไป 8 เท่า
  • เพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดเส้นเลือดเลือดตีบที่หัวใจมากกว่าคนทั่วไป 10 เท่า
  • ในผู้ป่วยเบาหวาน 75% จะมีปัญหาต่อระดับน้ำตาลที่ผิดปกติ
  • 23% จะสูญเสียความสามารถในการดูแลตัวเองหลังจากเจ็บป่วยจากโรคไข้หวัดใหญ่

ราคา   2,250   บาท


หมายเหตุ :

  • ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์ และค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว
  • เงื่อนไขเป็นไปตามที่โรงพยาบาลฯ กำหนด  และอาจมีการเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • วัคซีนนี้ สำหรับผู้สูงวัย อายุ 65 ปีขึ้นไป
  • ราคาดังกล่าวใช้สิทธิ์เข้ารับบริการได้ถึงวันที่ 30 เมษายน 2567 เท่านั้น

ช่องทาง :
SHARE