โปรโมชั่นตรวจคัดกรองมะเร็งปอด

ระยะเวลา : 1 พฤษภาคม 2567 - 30 มิถุนายน 2567

ตรวจด้วย เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ Low – Dose CT (LDCT)

เป็นเทคโนโลยีตรวจอวัยวะภายในทรวงอก ด้วย เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ ที่ใช้ปริมาณรังสีน้อย ไม่ทำให้เกิดผลกระทบกับร่างกายผู้เข้ารับการตรวจ กรณีไม่มีความผิดปกติสามารถตรวจแบบคัดกรองโดยไม่ต้องฉีดสารทึบรังสี
ข้อดีของการตรวจด้วยวิธีนี้
– ตรวจพบได้ตั้งแต่ก้อนมีขนาดเล็กกว่า 1 เซนติเมตร
– ใช้เวลาตรวจไม่นาน
– ให้ภาพชัดเจน มีความละเอียดสูง
– ใช้ปริมาณรังสีน้อย
– มะเร็งปอดที่ตรวจพบเร็ว มีโอกาสรักษาหายได้มาก
CT Chest Low Dose เหมาะกับใคร
– อายุ 50 ปีขึ้นไป
– สูบบุหรี่เป็นประจำ หรือหยุดสูบบุหรี่น้อยกว่า 15 ปี
– ได้รับสารพิษจากสิ่งแวดล้อม เช่น ควันบุหรี่ ฝุ่น แร่ใยหิน ติดต่อกันเป็นเวลานาน
– มีประวัติครอบครัวเป็นโรคมะเร็งปอด

ราคา   1,900   บาท


หมายเหตุ :

  1. ราคาดังกล่าว ไม่รวมค่าแพทย์ ค่าบริการพยาบาล และค่าบริการโรงพยาบาล
  2. ราคาดังกล่าว ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ กรณีตรวจพบความผิดปกติ
  3. เงื่อนไขเป็นไปตามที่โรงพยาบาลกำหนด
  4. สามารถใช้สิทธิ์เข้ารับบริการได้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2567 เท่านั้น

ช่องทาง :
SHARE