แพ็กเกจส่องกล้องผ่าตัดนิ่วในถุงน้ำดี

ระยะเวลา : 13 พฤศจิกายน 2566 - 30 มิถุนายน 2567

แพ็กเกจส่องกล้องผ่าตัดนิ่วในถุงน้ำดี (Laparoscopic Cholecystectomy) 3 วัน 2 คืน

การรักษานิ่วในถุงน้ำดีให้หายขาดจำเป็นต้องใช้วิธีการผ่าตัด นำถุงน้ำดีและก้อนนิ่วออก แต่ในปัจจุบันมีวิธีการส่องกล้องโดยเจาะผ่านทางหน้าท้อง และใช้เครื่องมือที่มีขนาดเล็กในการทำผ่าตัด ซึ่งจะช่วยให้ผู้ป่วยฟื้นตัวได้ไวกว่าการผ่าตัดแบบธรรมกามาก แผลมีขนาดเล็กลง จาก 10 เซนติเมตร เหลือเพียง 2 เซนติเมตร หลังการผ่าตัดผู้ป่วยสามารถเคลื่อนไหวและเดินได้ไว และสามารถรับประทานอาหารได้เร็วกว่าการผ่าตัดแบบปกติ ช่วยลดการเกิดภาวะแทรกซ้อนจากการผ่าตัดใหญ่ทางหน้าท้องแบบทั่วไป รวมทั้งช่วยลดเวลาและค่าใช้จ่ายในการอยู่โรงพยาบาล

นิ่วในถุงน้ำดี มีอาการอย่างไร

อาการที่พบได้บ่อย ได้แก่ อาการจุกเสียด แน่นท้อง บริเวณลิ้นปี่ อาหารไม่ย่อย มีลมในท้องบ่อย โดยเฉพาะหลังรับประทานอาหารประเภท ผัด หรือ ทอด ด้วยน้ำมัน หรือ หลังรับประทานเนย และซีส อาการปวดมักจะเป็นอยู่นานประมาณ 1-3 ชั่วโมง จากนั้นอาการจะค่อยๆ ทุเลาลง

เมื่อมีนิ่วในถุงน้ำดีเป็นเวลานาน อาจทำให้เกิดอาการอักเสบติดเชื้อของถุงน้ำดี หรือ มีนิ่วอุดตันในท่อนน้ำดี หรือ เกิดตับอ่อนอักเสบแทรกซ้อน จะทำให้มีอาการปวดท้องรุนแรง มีไข้สูง และอาจมีตัวเหลือง ปัสสาวะสีเข้ม และมีอาการช็อคได้ภายใน 2-3 วัน

 

ตรวจอย่างไร จึงจะทราบว่าเป็นนิ่วในถุงน้ำดี

วิธีการตรวจหานิ่วในถุงน้ำดี สามารถทำได้ง่าย โดยการตรวจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง (อัลตราซาวด์) หรือเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT-Scan) ทั้งนี้ผู้ที่จะเข้ารับการตรวจต้องงดอาหารอย่างน้อย 4-6 ชั่วโมง ก่อนเข้ารับการตรวจ

 

การรักษานิ่วในถุงน้ำดี

การรักษานิ่วในถุงน้ำดีให้หายขาดจำเป็นต้องใช้วิธีการผ่าตัด นำถุงน้ำดีและก้อนนิ่วออก แต่ในปัจจุบันมีวิธีการส่องกล้องโดยเจาะผ่านทางหน้าท้อง และใช้เครื่องมือที่มีขนาดเล็กในการทำผ่าตัด ซึ่งจะช่วยให้ผู้ป่วยฟื้นตัวได้ไวกว่าการผ่าตัดแบบธรรมกามาก แผลมีขนาดเล็กลง จาก 10 เซนติเมตร เหลือเพียง 2 เซนติเมตร หลังการผ่าตัดผู้ป่วยสามารถเคลื่อนไหวและเดินได้ไว และสามารถรับประทานอาหารได้เร็วกว่าการผ่าตัดแบบปกติ ช่วยลดการเกิดภาวะแทรกซ้อนจากการผ่าตัดใหญ่ทางหน้าท้องแบบทั่วไป รวมทั้งช่วยลดเวลาและค่าใช้จ่ายในการอยู่โรงพยาบาล

 

นิ่วในถุงนำดีเป็นโรคที่พบได้ค่อนข้างบ่อย และมักพบในผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย ผู้ที่มีโอกาสเป็นโรคนิ่วถุงน้ำดีได้บ่อย ได้แก่

  1. ผู้หญิงที่มีอายุมากกว่า 30 ปี
  2. ผู้หญิงที่ผ่านการตั้งครรภ์และมีบุตรหลายคน
  3. เป็นโรคไขมันในเลือดสูง หรือ ชอบรับประทานอาหารที่มีไขมันสูง เป็นประจำ

ราคา   99,000   บาท


หมายเหตุ

  • ราคาดังกล่าว รวมค่าแพทย์ผู้ทำการผ่าตัด ค่าวิสัญญีแพทย์ ค่าอายุรแพทย์ ค่าเครื่องมือแพทย์ และค่าใช้จ่ายในการใช้กล้องวีดีทัศน์ในห้องผ่าตัดแล้ว
  • ราคาดังกล่าว รวมค่าเวชภัณฑ์ ค่าเครื่องมือแพทย์ที่เกี่ยวข้องในการผ่าตัดนิ่วถุงน้ำดี และค่าส่งตรวจชิ้นเนื้อทางห้องปฏิบัติการแล้ว
  • ราคาดังกล่าว รวมค่าตรวจแล็ปพื้นฐานเพื่อเตรียมผู้ป่วยให้พร้อมก่อนการผ่าตัด ได้แก่ CBC, UA, BUN, Creatinine, FBS, SGOT, Electrolyte ค่าตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG) และ ค่าตรวจเอ็กซเรย์ทรวงอก (Chest X-ray) แล้ว
  • ราคาดังกล่าว รวมค่าห้องพักเดี่ยว 3วัน 2คืน และค่าอาหารแล้ว
  • ราคาดังกล่าว รวมค่ายาระหว่างรักษาตัวที่โรงพยาบาล และค่ายารับประทานต่อเนื่องที่บ้านแล้ว
  • ราคาคาดังกล่าวไม่รวมค่ารักษาที่เกี่ยวกับภาวะโรคแทรกซ้อนอื่นๆ

ช่องทาง :
SHARE