แพ็กเกจวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกชนิด 4 สายพันธุ์ ( 3 เข็ม )

ระยะเวลา : 1 กันยายน 2566 - 31 ธันวาคม 2567

วัคซีน HPV หรือวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกชนิด 4 สายพันธุ์ ( 3 เข็ม )

วัคซีนมะเร็งปากมดลูก เป็นวีคซีนป้องกันการติดเชื้อไวรัสเอชพีวี (Human papillomavirus : HPV) ซึ่งเป็นสาเหตุหลักของการเกิดโรคมะเร็งปากมดลูก

  • สำหรับผู้ที่มีอายุ 14-45 ปี ฉีด 3 เข็ม

เข็มที่ 1 : วันแรกที่ฉีด

เข็มที่ 2 : ห่างกัน 2 เดือน

เข็มที่ 3 : ห่างจากเข็มที่ 2 ( 4 เดือน)

**แนะนำปรึกษาแพทย์ก่อนรับบริการฉีดวัคซีน
เงื่อนไขเป็นไปตามที่โรงพยาบาลกำหนด


ราคา   8,200   บาท


หมายเหตุ :

  • ราคาดังกล่าว รวมค่าบริการพยาบาล และค่าบริการโรงพยาบาล แต่ไม่รวมค่าแพทย์
  • เงื่อนไขเป็นไปตามที่โรงพยาบาลฯ กำหนด  และอาจมีการเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ช่องทาง :
SHARE