แพ็กเกจตรวจ MRI ช่องท้องส่วนบน

ระยะเวลา : 7 ธันวาคม 2566 - 31 มีนาคม 2567

การตรวจช่องท้องส่วนบนด้วย  MRI Upper Abdomen

เป็นการตรวจดูอวัยวะช่องท้องส่วนบนเหนือระดับสะดือขึ้นไป ได้แก่ ตับ ม้าม ถุงน้ำดี ท่อน้ำดี ไต หลอดเลือดแดงใหญ่ และตับอ่อน ความผิดปกติที่สามารถตรวจวินิจฉัยได้ เช่น

  • ไขมันพอกตับ
  • แนวโน้มตับแข็ง
  • นิ่วที่ไต
  • นิ่วที่ถุงน้ำดี
  • เนื้องอกในตับ ไต

 


ราคา   15,900   บาท


หมายเหตุ :
1.ราคาดังกล่าว รวมค่าแพทย์ รวมค่าฉีดสี ค่าเวชภัณฑ์ และค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว
2.ราคาดังกล่าวไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ กรณีตรวจพบความผิดปกติ
3.เงื่อนไขเป็นไปตามที่โรงพยาบาลกำหนด


ช่องทาง :
SHARE
Recommened Program & Packages

แพ็กเกจคลอดและฝากครรภ์
แพ็กเกจตรวจอัลตราซาวด์ 4 มิติ
ราคา
4,700 ฿