วัคซีนป้องกันโรคงูสวัด Shingrix (สำหรับผู้ใหญ่) จำนวน 1 เข็ม

ระยะเวลา : 1 กรกฎาคม 2567 - 31 ธันวาคม 2567

โรคงูสวัด เกิดจากเชื้อไวรัสวาริเซลลาซอสเตอร์ (Varicella Zoster Virus: VZV) ซึ่งเป็นชนิดเดียวกับที่ทำให้เกิดโรคสุกใส โดยหากเชื้อไวรัสกระจายไปทั่วร่างกายจะทำให้เป็นโรคสุกใส แต่ถ้าไวรัสเข้าไปตามเส้นประสาทส่วนปลายจะทำให้เป็นโรคงูสวัด

 

ใครควรได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคงูสวัด :
สำหรับอายุที่เหมาะสมในการฉีดวัคซีน คือ 50 ปีขึ้นไป แต่ในกรณีของผู้ป่วยโรคเรื้อรังหรือมีโรคอื่น ๆ
ที่ทำให้ภูมิต้านทานไม่แข็งแรง ผู้ป่วยอาจเข้ารับการฉีดวัคซีนก่อนอายุ 50 ปีก็ได้เช่นกัน
.

“ การฉีดวัคซีนป้องกันโรคงูสวัดนั้นไม่ได้หมายความว่าจะทำให้ไม่เป็นโรคเลย
แต่เป็นการช่วยลดโอกาสของการเกิดโรคได้กว่าครึ่งและลดความรุนแรงของโรคลงได้ ”


ราคา   6,500   บาท


หมายเหตุ :

  1. ราคาดังกล่าวยังไม่รวมค่าแพทย์ แต่รวมค่าเวชภัณฑ์และค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว
  2. วัคซีนนี้ เหมาะสำหรับผู้ที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป โดยฉีด 2 เข็ม ห่างกัน 2-6 เดือน
  3. ราคาดังกล่าวไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ กรณีตรวจพบความผิดปกติ หรือตรวจนอกเหนือจากแพ็กเกจ
  4. ระยะเวลาซื้อแพ็กเกจ เริ่มวันที่ 1 กรกฎาคม 2567 – 31 ธันวาคม 2567 และสามารถใช้แพ็กเกจได้ถึง 31 กรกฎาคม 2568
  5. เงื่อนไขเป็นไปตามโรงพยาบาลกำหนด และขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ช่องทาง :
SHARE
Recommened Program & Packages